nieuws

‘Oprichting onderlinge beste oplossing bodemsanering mkb’

Archief

Een onderlinge verzekeringsmaatschappij is de beste oplossing voor een integrale aanpak van bodemsanering in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat blijkt uit een onderzoek dat Rabobank, Interpolis en BSB West (Bodemsanering Bedrijventerreinen Stichting) hebben uitgevoerd in samenwerking met Bovag en Metaalunie.

De onderzoekers zien als ideaalbeeld dat de mkb-ondernemer samen met de bodemsaneringsonderlinge het gehele traject van bodemonderzoek tot en met sanering doorloopt. De verzekeringsmaatschappij benut daarbij effectief en efficiënt bestaande activiteiten en regelingen van derden zoals banken, verzekeraars, BSB en de overheid.
Financieringsconcept
Centraal in de integrale aanpak van de bodemsaneringsonderlinge staat een nieuw financieringsconcept bestaande uit een combinatie van saneringsmanagement, sparen, financieren en verzekeren. De filosofie achter dit concept is dat door vroegtijdig met sparen te starten, het saneren van verontreinigende bodem voor een ondernemer betaalbaar wordt.
Mocht een ondernemer toch onvoldoende geld gespaard hebben op een tijdstip dat hij wenst te saneren, dan kan hij het ontbrekende geldbedrag lenen. In het geval dat de bodemsanering duurder uitvalt dan is voorzien, biedt de verzekeringscomponent dekking voor de gemaakte overschrijdingskosten.
Fijn voor overheid
Uit het onderzoek (gefinancierd met subsidie van SKB, Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem) komt naar voren dat de integrale aanpak van een bodemsaneringsonderlinge ook voor de overheid voordelig is. De bijdragen van de overheid aan de saneringskosten van niet-draagkrachtige ondernemers in het kader van haar toekomstige draagkrachtregeling kunnen aanzienlijk verlaagd worden, als de overheid actief de oprichting van bodemsaneringsonderlingen stimuleert. De onderlinge zorgt namelijk voor goed risicomanagement bij de aanbesteding, hetgeen een besparing op de saneringskosten oplevert. Daarnaast betaalt zij een deel van de saneringskosten uit de risicopremie van ondernemers.
Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij met een ondernemer het saneringsmoment zodanig plannen dat het beroep op de draagkrachtregeling zoveel mogelijk beperkt blijft.

Reageer op dit artikel