nieuws

Opname ‘best advice’ in Europese richtlijn nog niet definitief

Archief

De Europese Raad van Ministers heeft zich achter de voorgestelde Europese richtlijn voor het intermediair geschaard. Het amendement dat stelt dat de tussenpersoon de klant ‘best advice’ moet geven, wordt echter door de raad afgewezen. Het intermediair spant zich nu in om de europarlementariërs ervan te overtuigen tijdens de tweede behandeling in het Europees Parlement de ‘best advice’-eis weer te schrappen.

Tijdens de eerste behandeling van de richtlijn in het Europees Parlement werd een amendement aangenomen waarin is vastgelegd dat de tussenpersoon uit het volledige aanbod van alle verzekeringsmaatschappijen het voor de individuele klant best mogelijke advies moet geven en dit schriftelijk moet verantwoorden. Deze eis is toegevoegd onder druk van de Europese consumentenorganisatie Beuc. Vanuit het intermediair is veel weerstand tegen deze eis, voornamelijk vanwege de praktische onhaalbaarheid en de objectieve onmeetbaarheid van een ‘best advice’.
NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader is verheugd dat de Raad van Ministers te kennen heeft gegeven niets te zien in het amendement en het wil houden bij het oorspronkelijke richtlijnvoorstel. “Wij doen er alles aan om een patstelling tussen het parlement en de Raad van Ministers te voorkomen. Wij hebben al met Nederlandstalige Europarlementariërs gesproken om hen ervan te overtuigen dat een ‘best advice’ niet haalbaar is. Onze collega’s in het buitenland hebben datzelfde gedaan. Een patstelling zou betekenen dat de hele richtlijn wordt ingetrokken en dat is niet de bedoeling.”
Praktisch
Aan de hand van een lijst met voorbeelden proberen de intermediairorganisaties de parlementariërs te bewegen het amendement omtrent ‘best advice’ niet aan te nemen. “Die lijst hebben we laten circuleren onder de parlementariërs, om de ideologisch-dogmatische discussie te veranderen in een praktische discussie”, aldus Van Voorst Vader. Naast de administratieve rompslomp die het amendement met zich mee zou brengen, is moeilijk te bepalen wat het beste advies is. “Laat ik een voorbeeld geven: wij hebben de situatie geschetst van een gemiddeld Engels gezin dat woont in een piepklein flatje in Londen. Nu moet de tussenpersoon adviseren over een ongevallenverzekering. Wanneer wordt gekozen voor een 100%-dekking, moet het gezin verhuizen naar een flatje ten noorden van Londen, omdat de kosten te hoog worden. En dat vindt de klant jammer. Er wordt dus gekozen voor 75% dekking, zodat het gezin in Londen kan blijven wonen. Maar u raadt het al: vader krijgt een ongeluk en nu heeft men spijt dat niet voor volledige dekking is gekozen. Wat was nu in zo’n geval het beste advies geweest? In dit soort zaken is het niet mogelijk om dat te bepalen.”
Het richtlijnvoorstel gaat nu terug naar het Europees Parlement om voor de tweede maal behandeld te worden. Naast de ‘best advice’-kwestie bevat de richtlijn een aantal eisen die al grotendeels zijn vervat in de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi).

Reageer op dit artikel