nieuws

Opleving in spaarkassen

Archief

De verkoop van spaarkasovereenkomsten heeft in het laatste kartaal van het vorig jaar een onverwachte impuls gekregen. De premieomzet steeg met meer dan 70% tot e 9,3 mln ten opzichte van het slotkwartaal van 2002. Over heel 2003 resteert evenwel een dikke min van bijna 30%, en dat na productiedalingen van 26% tot 48% in de vier voorgaande jaren.

De premieomzet uit spaarkasovereenkomsten bedroeg vorig jaar iets meer dan e 25 mln. Een wel heel schamele omzet, vooral als die wordt afgezet tegen de recordjaren voor het spaarkasbedrijf: 1997 en 1998. In de hoogtijdagen van met name Spaarbeleg (Aegon) en ABC (Amev) werd jaarlijks voor zo’n e 225 mln aan nieuwe contracten verkocht.
Het is nauwelijks nog de moeite waard om te registeren, moeten ook de statistici van het CBS hebben gedacht. Zij staken de registratie van de spaarkasproductie; de cijfers van de nieuwe individuele levensverzekeringen worden voortaan bijgehouden door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.
Aegon wordt het hardst getroffen door de tanende interesse voor spaarkasproducten. Aegon heeft namelijk vele ijzers in het spaarkasvuur: Spaarbeleg, Aegon Spaarkas, Axent/Aegon en NVG. Andere spelers op de spaarkasmarkt zijn/waren ABC, Nationaal Spaarfonds (Delta Lloyd) en De Goudse. Spaarkasproductie Totaal Verschil 1998 224,5 0,3% 1999 155,1 -30,9% 2000 114,6 -26,1% 2001 59,8 -47,8% 2002 36,2 -39,5% 2003 25,6 -29,3%

Reageer op dit artikel