nieuws

Opheffing instituut zelfwerkzaamheid nabij

Archief

Het Verbond van Verzekeraars overweegt sterk om de stekker te trekken uit het Erkenningsinstituut Zelfwerkzaamheid Tussenpersonen.

De teruglopende belangstelling voor de erkenning als zelfwerkzaam tussenpersoon is daarvoor de belangrijkste reden. Het aantal tussenpersonen dat gebruik maakt van de erkenningsregeling is gedaald tot minder dan zestig. Het zijn er overigens nooit veel meer dan tachtig geweest. Verder vraagt het Verbond zich hardop af of de secretariaatstaken wel binnen de muren van de Haagse Bordewijklaan thuishoren.
De erkenning als zelfwerkzaam tussenpersoon is weggelegd voor die intermediairbedrijven die op het gebied van levensverzekeringen zoveel juridische, actuariële en fiscale kennis in eigen huis hebben, dat zij zonder assistentie van een verzekeraar de klant op maat kunnen adviseren. Tot 1994 leverde de erkenning een vaste bonusprovisie van 0,5% over hard kapitaal op. Daarna was de erkenning niet meer direct gelieerd aan provisie, al is de relatie tussen beloning en erkenning altijd blijven bestaan.

Reageer op dit artikel