nieuws

Opgeschoonde boekhouding doet Optima tijdelijk pijn

Archief

Hypotheekadviesketen Optima heeft in de afgelopen drie jaren financieel pijn geleden. De boekhouding is inmiddels opgeschoond, waardoor het eigen vermogen van de onderneming fors negatief is geworden. Amev heeft het intermediairbedrijf via een miljoenenlening weer toekomstperspectief gegeven.

“Het voortbestaan van de vennootschap is onzeker”, concludeert de accountant in de recent gedeponeerde jaarstukken over 2001. “Daar de vennootschap gefinancierd wordt door een financiële instelling (Amev, red.) en zij geen voornemens heeft de financiering te beëindigen, is een duurzame voorzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk.” De boekhouder van Optima rept over de onzekere continuïteit naar aanleiding van het negatieve eigen vermogen van ruim e 2,7 mln. Dat vermogen was eind 2000 al negatief – zie AM 1/2 in 2002, pag. 21) – maar heeft door een jaarverlies in 2001 van liefst e 2,2 mln een nieuwe klap gekregen.
Amev heeft een financiering van e 2,9 mln verstrekt. In ruil daarvoor is geen aandelenbelang genomen in Optima. Wel dienen als onderpand de gehele verzekeringsportefeuille, alle onroerende zaken en alle vorderingen. Optima ligt feitelijk dus aan het zuurstofapparaat van Amev, want zonder de financiële steun vasn de verzekeraar was het bedrijf in Hardinxveld-Giessendam op een liquidatie afgestevend.
Boekhouding
De diverse vennootschappen van Optima zijn afgelopen boekjaar onder de persoonlijke holdings gehangen van de directieleden Arjen van Dun (37) en Klaas Dekker (40). Van Dun is optimistische over de toekomstkansen van de ondernemingen. “We hebben de pijn versneld genomen, maar staan er op dit moment goed op.”
“Kijk, de jaren 2000 en 2001 zijn ronduit beroerd geweest”, erkent Van Dun. “Het operationele resultaat was in 2001 al negatief. En daar zijn boekhoudkundige wijzigingen bovenop gekomen. Zo hebben we vorderingen op debiteuren moeten afboeken. Verder hebben we onze voorzieningen voor provisiebetalingen aan de franchisenemers op advies van de accountant verhoogd. Ten slotte activeren we provisies nu anders. Bij hypotheken doen we dat later en met een kleiner percentage, bij levensverzekeringen lopen we versneld vooruit op de overgang naar doorlopende provisie.”
Groei
Bij Optima werken momenteel 125 mensen (90 in fte) in de binnen- en buitendienst van het eigen bemiddelingsbedrijf, vijftien meer dan een jaar geleden. Naast de eigen loondienst behaalt Optima omzet uit de franchise- en inkoopformule. Het aantal kantoren dat is aangesloten bij Optima is in een jaar tijd met ruim de helft toegenomen tot 66. Daarvan werken er 31 (was 24) als franchisenemer onder Optima-vlag. Nog eens 35 (16) andere kantoren maken gebruik van de inkoopformule.
Alles bij elkaar is in 2002 een provisieomzet behaald van circa e 8,5 mln, tegen e 7 mln een jaar eerder. Daarvan is ongeveer 45% afkomstig van de eigen loondienstorganisatie. “We hebben een slechte zomer gehad. Het najaar was daarentegen fantastisch”, aldus Van Dun. Volgens hem is het jaar afgesloten met een operationele winst en een nettoverlies. “De prognoses voor het lopende jaar zijn goed. We stevenen af op een provisieomzet van e 11,5 mln, waarbij het rendement zal stijgen van 1,5% naar 6,5%.”
Partners
Naast de bemiddeling in hypotheken houdt het in 1995 opgerichte Optima zich meer en meer bezig met bredere financiële planning, waaronder schadeverzekeringen, pensioenen en consumptief krediet. Belangrijkste partners zijn op hypotheekgebied ASR Bank, SNS Bank, BLG, Bank of Scotland, Obvion, Bouwfonds en Postbank. Levensverzekeringen worden het meest ondergebracht bij Amev, Hooge Huys, Zwitserleven en Avéro.
Optima werkt verder nauw samen met enkele internetondernemingen. De adviseurs van Optima benaderen via internet verkregen leads. Partners zijn onder meer Wellowell (ING) en Independer.
Arjen van Dun: “De jaren 2000 en 2001 zijn ronduit beroerd geweest.”

Reageer op dit artikel