nieuws

Open sollicitatie

Archief

“Reagerend op het hoofdredactioneel commentaar in AM 24 willen wij aangeven het eens te zijn met het standpunt van de facilitaire organisatie Dutch Insurance Network (DIN). Zelfregulering betekent dat de markt zichzelf regels oplegt. Dat vereist zeker loyaliteit.

Maar wie vertegenwoordigen de markt? Dat zijn vanouds de standsorganisaties c.q. de belangenorganisaties NVA en NBvA. Maar hoe representatief zijn deze organisaties daadwerkelijk voor de markt? Bovendien ontwikkelen deze organisaties zich ook meer en meer tot commerciële organisaties. Denk aan inkoop, opleidingen, trainingen en dergelijke. {ai Wij zijn dan ook van mening dat in het platform facilitaire organisaties zitting moeten hebben. Zij staan veel dichter bij de ondernemer dan de standsorganisaties. Bovendien beschikken zij over veel specialistische expertise. Dit betekent, dat naast DIN en anderen ook PensioenPoint Nederland zitting zou moeten krijgen in het platform.”
Jan van der Meer en Levineke Meylink-Vink, directie PensioenPoint Nederland.

Reageer op dit artikel