nieuws

Oosenbrug vecht opheffing bijzondere leerstoelen aan

Archief

Hoogleraar Alfred Oosenbrug vecht het besluit van de Erasmus Universiteit aan om zijn bijzondere leerstoelen op te heffen. Daartoe heeft hij een bezwaarprocedure aangespannen bij het college van bestuur van de universiteit. Gelijktijdig vecht hij zijn ontslag aan bij het bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap die de bijzondere leerstoelen financiert.

De bijzondere leerstoelen Waarderings- en verslaggevingvraagstukken en Economie van het verzekeringsbedrijf, beide gefinancierd door Stichting Verzekeringswetenschap (Verbond van Verzekeraars), zijn in het beginjaren tachtig, respectievelijk begin 1995 ingesteld. Een woordvoerder van de universiteit benadrukt dat het beëindigen van beide leerstoelen een reguliere maatregel is. "Bijzondere leerstoelen duren normaliter maximaal vier jaar. Na al een paar keer te zijn verlengd, zijn de leerstoelen nu min of meer overbodig geworden. De aandacht is de laatste jaren sterk verbreed tot het gehele spectrum van financiële diensten. Die kennis heeft de faculteit al in huis, zodat deze bijzondere leerstoelen niet langer iets extra's toevoegen."
Overigens ontkent de universiteit dat studenten de dupe zouden zijn geworden van de maatregel om de bijzondere leerstoelen op te heffen. "De betrokken studenten worden adequaat opgevangen", aldus de woordvoerder.
Geen emplooi
De Stichting Verzekeringswetenschap bevestigt het besluit van de Erasmus Universiteit dat "op inhoudelijke gronden" zou zijn genomen. Ze ziet geen rechtsgronden om de opzegging van de 'gastvrijheidovereenkomst' met de universiteit aan te vechten. "Dit is vervelend voor alle partijen. Nu er geen emplooi meer is voor deze mensen, zijn ze naar huis gestuurd. De reden voor het dienstverband is komen te vervallen", zegt woordvoerder Hennie Zoontjes namens de stichting. Concreet houdt dit in dat Oosenbrug en drie medewerkers worden ontslagen. De stichting blijft (financieel) nog wel betrokken bij de bijzondere leerstoelen Verzekeringsrecht (hoogleraar Han Wansink) van de Erasmus Universiteit en Schadeactuariaat (hoogleraar Marc Goovaerts) aan de Universiteit van Amsterdam. Zoontjes: "Het is overigens geen beleid van de stichting om haar ondersteuning van bijzondere leerstoelen te heroverwegen."
Met de financiering van de bijzondere leerstoelen zou meer dan e 1 mln zijn gemoeid. Het Verbond van Verzekeraars draagt voor e 600.000 per jaar bij in deze kosten. Het beëindigen van de leerstoelen van Oosenbrug zou passen in het beleid van het Verbond om zijn bijdrage terug te brengen, maar Zoontjes spreekt dit tegen. "Er is geen beleid om uit oogpunt van bezuinigingen of wat dan ook deze jaarlijkse bijdrage terug te brengen."
Onbegrip
Oosenbrug zelf is het niet eens met het intrekken van de bijzondere leerstoelen door de Erasmus Universiteit en zijn ontslag door de Stichting Verzekeringswetenschap. Hangende de procedure bij het college van bestuur van de universiteit en het bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap wil hij geen commentaar geven. Wel zegt hij niet te kunnen begrijpen op welke gronden de universiteit haar toestemming tot de vestiging van de bijzondere leerstoelen heeft ingetrokken. "Mij is de ware reden nooit duidelijk gemaakt." Van de Stichting Verzekeringswetenschap wil hij horen waarom zij zich niet heeft verzet tegen het voornemen van de universiteit om de overeenkomst op te zeggen waardoor de opheffing van de bijzondere leerstoelen mogelijk is gemaakt. Oosenbrug en medewerkers hebben tot begin deze maand hun functie uitgeoefend.
Alfred Oosenbrug: "Mij is de ware reden nooit duidelijk gemaakt."

Reageer op dit artikel