nieuws

OOM-ziektekostenpolissen nu ook online aan te vragen

Archief

Het intermediair kan twee ziektekostenpolissen van OOM – de Global Visitor en de Global Traveler – binnenkort ook online aanvragen via www.oomverzekeringen.nl. Hiermee wil OOM de drempel voor het intermediair verlagen.

Nicheverzekeraar OOM Verzekeringen voert vijf ziektekostenverzekeringen waaronder de Global Visitor, voor mensen die tijdelijk in Nederland wonen, en de Global Traveler, voor mensen die vanuit ons land (tijdelijk) naar het buitenland vertrekken. “Wij verzorgen de rand van waar de andere verzekeraars ophouden”, zegt OOM-directeur Jelle Visser. OOM sluit (vrijwel) uitsluitend via het intermediair. Er wordt samengewerkt met drieduizend assurantiekantoren en met de bemiddelingsbedrijven van vrijwel alle zorgverzekeraars (ziekenfondsen). Ook zijn de polissen te sluiten via de ANWB en Vendopolis. De meeste OOM-polissen worden gesloten door zorgverzekeraars.
“Het intermediair heeft soms moeite met onze producten”, zegt Visser. “Ik bedoel daar mee, dat het intermediair niet altijd het antwoord heeft bij de vraag.” Visser legt uit, dat de ziektekostenverzekeringssituatie van mensen die naar het buitenland vertrekken of zich in ons land vestigen, vaak een ingewikkelde zaak is. Assurantietussenpersonen krabben zich daarbij nog wel eens achter de oren en zorgverzekeraars vergeten wel eens de ‘reizigers’ te wijzen op OOM als zij hen zelf niet op de reguliere basis kunnen verzekeren. “Het is dus zaak dat onze informatie zo laagdrempelig mogelijk is. Door de productinformatie op de website en door de mogelijkheid van online-aanvragen zal het intermediair sneller met ons in contact treden.”
Aanvraagprocedure
De online-mogelijkheid zal rond 1 juli beschikbaar zijn. Voordelen van het online-aanvragen en offreren zijn “de beperking van het papieren proces” en “de snelheid”. Volgens Visser komt het vaak voor dat een ‘vertrekkende’ verzekerde om ‘om vijf voor twaalf’ nog zijn ziektekostenverzekering moet regelen. In beginsel is het mogelijk om via de elektronische weg binnen een dag tot de acceptatie te komen, maar daar wil Visser zich beslist niet op vastpinnen. “Ik kan geen garanties geven vanwege de gezondheidsverklaring.”
De verzekeringsaanvraag komt in zes stappen tot stand. De eerste stap is altijd de offerte. Als de klant akkoord gaat met de premie, worden de volgende stappen ondernomen. De acceptatieprocedure wordt in gang gezet nadat de aanvraag elektronisch is verzonden. Het aanvraagformulier moet dan nog wel worden uitgeprint, door de verzekerde worden ondertekend en naar OOM worden gefaxt. Op de Global Visitor zijn bestaande klachten en kwalen niet gedekt en dit is duidelijk op het formulier aangegeven. “De uitsluitingen komen daardoor prominenter dan voorheen naar voren, want de aspirant-verzekerde tekent daar duidelijk voor”, zegt Visser. Bij de Global Traveler gelden de bij ziektekostenpolissen gebruikelijke acceptatieprocedure en voorwaarden.
De dekking gaat in nadat de premiebetaling is geregeld. Dit kan doordat de tussenpersoon zich tegenover OOM garant stelt voor de premie of doordat de verzekerde reeds heeft betaald. Bij de Global Traveler kan ook worden gekozen voor automatische incasso, hetgeen op het aanvraagformulier is aangegeven en waarvoor de aspirant-verzekerde dus heeft getekend.
Global Traveler nu ook met rechtsbijstand
De Global Traveler-verzekering kan nu ook worden uitgebreid met een rechtsbijstanddekking waarvoor risicodrager DAS de rechtsbijstand uitvoert. De polis kon al worden uitgebreid met een inboedelpolis, een molestverzekering, een reis- en ongevallenverzekering (risicodrager Unigarant) en een avp (risicodrager Unigarant).
Bij de rechtsbijstandverzekering kan worden gekozen voor een basisdekking en een topdekking. “De topdekking is bijzonder”, zegt DAS. “Het is namelijk voor Nederlanders in het buitenland niet mogelijk bij een Nederlandse verzekeraar een langdurige rechtsbijstandpolis te sluiten.” Het basisproduct biedt dekking voor verhaals-, straf- en contractsrechtsbijstand. Bij de topdekking komt daar nog bij: een dekking voor kwesties in verband met arbeidsrecht, sociaal recht, en bij onenigheid binnen de familie in Nederland, Voor beide varianten geldt een maximale vergoeding van e 12.500 per gebeurtenis. Er is uitsluitend vergoeding vanaf een belang van e 450.
De jaarpremie voor de basisdekking is e 57 voor een alleenstaande en e 113 voor een gezin. Voor de topdekking is dit e 113 en e 215.
Jelle Visser: “Door de mogelijkheid van online-aanvragen zal het intermediair sneller met ons in contact treden”

Reageer op dit artikel