nieuws

Ook Royal past premie en provisie voor aov aan

Archief

Royal heeft begin deze maand de aov-premies met gemiddeld 20% verhoogd en de provisie verlaagd naar 17,5%.

Vrijwel alle aov-verzekeraars hebben begin dit jaar de premies van de individuele aov’s verhoogd en de betreffende provisie verlaagd. De verhoging stoelt op gewijzigde grondslagen van het Verbond van Verzekeraars. Die wijziging was vooral nodig, doordat verzekeraars steeds vaker het criterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ gingen hanteren, een criterium dat meer invalidering oplevert dan ‘gangbare arbeid’ of ‘passende arbeid’. Alle verzekeraars die hun premies verhoogden hebben tegelijkertijd hun provisie verlaagd van 20% naar 17,5%. Hierbij werd geredeneerd, dat het intermediair er door de premieverhoging niet op achteruit ging. Royal voert een ‘klassieke’ aov en een woonlasten-aov. De polissen gaan uit van ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’.
De bestaande portefeuille – die ook polissen met het criterium passende arbeid omvat – wordt aangepast per hoofdpremievervaldatum. Royal heeft nog niet besloten met ingang van welke vervaldatum hiermee wordt gestart. Bij de premieverhoging, die kan oplopen tot 30%, wordt niet specifiek gedifferentieerd naar arbeidsongeschiktheidscriterium.

Reageer op dit artikel