nieuws

Ook personeel SNS Reaal gaat pensioenbijdrage betalen

Archief

SNS Reaal heeft met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao, die loopt van 1 juni 2003 tot 1 juni 2004. De zesduizend werknemers gaan een eigen pensioenbijdrage betalen van 5% van de pensioengrondslag.

Hiervoor is een overgangsperiode van vijf jaar afgesproken; nieuwe werknemers gaan meteen al een bijdrage van 5% betalen. De loonsverhoging bedraagt structureel 2,5%: per 1 december 1,25% en per 1 januari nogmaals 1,25%. De pensioenbijdrage van de werknemers staat gelijk aan circa 3,3% van het salaris. De bonden hebben het onderhandelingsresultaat met een positief stemadvies voorgelegd aan de leden. “Wij noemen dit een onderhandelingsresultaat en geen principeakkoord, omdat wij er niet in geslaagd zijn de werknemersbijdrage van tafel te krijgen”, laat Unie-bestuurder Wim Brouwer weten.
De eerder door SNS Reaal voorgestelde verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar gaat niet door, net als het verzekeren van het nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat blijft een pensioen op opbouwbasis.
Medewerkers die op basis van de cao voor het verzekeringsbedrijf al per 1 december een structurele loonsverhoging hebben gehad, komen niet in aanmerking voor de loonsverhogingen die zijn overeengekomen in de cao voor SNS Reaal.
Pensioenregeling
De pensioenregeling wordt gebaseerd op het middelloon; daarvoor gaat de medewerker 5% eigen bijdrage betalen met een zogeheten ingroeiregeling. De eigen bijdrage wordt volgend jaar 1% en daarna verhoogd met 1% per jaar. Nieuwe medewerkers die op of na 1 januari 2004 in dienst komen, betalen direct een eigen bijdrage van 5%. Het jaarlijkse opbouwpercentage is 1,85%.
Beide partijen zijn een overlegclausule overeengekomen: als zich omstandigheden voordoen die de pensioenlast ingrijpend beïnvloeden, wordt opnieuw met elkaar overlegd. Verder is afgesproken dat een aantal onderwerpen waar nu niet is over gesproken, zoals een cao à la carte, functiewaardering, WAO en leeftijdsbewust personeelsbeleid, nog voor 1 juni 2004 wordt afgerond.

Reageer op dit artikel