nieuws

Ook gedragscode voor expertiseorganisaties

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en een aantal vertegenwoordigers van expertiseorganisaties hebben samen de Gedragscode Verzekeraars ontwikkeld, die vanaf 1 februari van kracht is.

De code is de expertisevariant van de Gedragscode Verzekeraars, die inmiddels door de meeste maatschappijen is ondertekend, en de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair. In de gedragscode voor experts is een aantal basisregels opgenomen over betrouwbaarheid, professionaliteit, helderheid en integriteit. Verder is in de gedragscode een klachtenprocedure opgenomen.
Expertisebureaus die de code onderschrijven, sluiten zich aan bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV). De 57 bureaus die zijn aangesloten bij het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE), zijn collectief aangemeld bij de SKV. Eigen expertisediensten van verzekeraars vallen al onder de Gedragscode Verzekeraars en hoeven zich niet apart aan te melden.

Reageer op dit artikel