nieuws

Ook Delta Lloyd komt met product voor verlofsparen

Archief

In navolging van Centraal Beheer en de Rabobank introduceert nu ook Delta Lloyd een product voor verlofsparen; het Delta Lloyd Spaarverlof

Delta Lloyd zegt de eerste te zijn die het intermediair de mogelijkheid biedt een verlofspaarregeling aan te bieden aan werkgevers. Werknemers kunnen met dit product individueel en fiscaal aantrekkelijk sparen voor verlof. Via de individuele verlofspaarrekening voor werknemers kan een deel van het salaris of in geld omgezette overuren of vakantiedagen aangewend worden voor de verlofspaarregeling. Ook bedrijfsspaarregelingen en uit te keren bonussen kunnen hiervoor gebruikt worden. Dit maakt het mogelijk om een periode van onbetaald verlof op te nemen, terwijl er door de werkgever uit het verlofspaarsaldo loon wordt uitgekeerd. Het verlof kan naar keuze worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals studie, vakantie of zorgverlening.
Het Delta Lloyd Spaarverlof is een collectieve regeling aangeboden door de werkgever. Dit betekent dat ten minste 75% van de werknemers van de regeling gebruik moet kunnen maken. Kern van de regeling is dat een werknemer maximaal 10% van het bruto jaarsalaris mag sparen voor het verlof. Tijdens het sparen worden alleen de premies werknemersverzekeringen ingehouden. Het verlofsparen is voortgekomen uit het regeerakkoord waarin het Kabinet heeft aangekondigd “een kader te scheppen waarbinnen sparen voor verlof op grond van cao-afspraken of individuele overeenkomsten wordt bevorderd”.

Reageer op dit artikel