nieuws

Ook De Goudse saneert autoportefeuille

Archief

De Goudse gaat snijden in de autoportefeuille om het rendement te verbeteren. De actie richt zich op de portefeuilles van in totaal zo’n zevenhonderd tussenpersonen, die de laatste jaren een negatief rendement hebben laten zien.

Circa vijfhonderd tussenpersonen met een kleine autoportefeuille die de afgelopen drie jaar verlieslatend is geweest, krijgen schriftelijk bericht van De Goudse met het verzoek de polissen per premievervaldatum ergens anders onder te brengen. Wat De Goudse precies onder een kleine portefeuille verstaat, is niet duidelijk. “We hebben geen strikte grens getrokken. Met zo’n tweehonderd tussenpersonen die op andere terreinen wel veel zaken met ons doen, zullen wij eerst een gesprek aangaan om te kijken wat de oorzaak is van het slechte rendement. Zij hoeven dus niet direct polissen over te sluiten”, aldus een woordvoerder.
De communicatie over de sanering van de autoportefeuille verloopt uitsluitend via het intermediair, dat zelf de verzekerden informeert. “Alleen als een tussenpersoon bijvoorbeeld niet wil oversluiten, zullen wij – altijd in overleg met de tussenpersoon – mogelijk alsnog de verzekerde rechtstreeks benaderen.”
De motorrijtuigenportefeuille van De Goudse omvat e 60,6 mln aan premies, waarvan e 34,6 mln aan WA-premies. Vooral in deze laatste categorie zit de pijn: vorig jaar leverde een technisch resultaat op van e -2,5 (-0,1) mln.
Vorige maand maakte Nationale-Nederlanden al bekend de autoportefeuille te gaan ‘schonen’ door polissen met een negatief schadeverloop te royeren. De Consumentenbond heeft NN om opheldering gevraagd (zie kader).
Consumentenbond klopt aan bij NN
De Consumentenbond heeft de directie van Nationale-Nederlanden in een brief om opheldering gevraagd over het aanstaande royement van autoverzekerden, die in de laatste vier jaar twee of meer WA-schades hebben veroorzaakt en in die tijd voor meer schade dan premie hebben gezorgd (zie AM 16, pag. 3). De bond vindt de criteria onvoldoende om te kwalificeren als ‘buitenproportioneel claimgedrag’ en vindt een royement onterecht.
Naar aanleiding van veel media-aandacht heeft NN de doelgroep van de auto-actie gespecificeerd: nog geen half procent van alle autopolishouders van NN, oftewel “enkele honderden mensen”. Zij worden bij de eerstvolgende schadeclaim geroyeerd. Voor nog eens 1,5% van de autoportefeuille staan andere maatregelen gepland, maar NN wil nog niet zeggen welke.

Reageer op dit artikel