nieuws

ONVZ wil totale zorg verzekeren

Archief

Zorgverzekeraar ONVZ gaat bekijken of het zinvol is zich ook bezig te houden met ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en met reïntegratie. De directie maakte dit bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

“In verband met collectieve ziektekostencontracten zou het gunstig zijn als wij de relaties ook andere medische verzekeringen zouden kunnen aanbieden”, zei Dick van Boven, algemeen directeur van ONVZ. “Als we besluiten dat we dit gaan doen, moeten we bekijken of we eigen of ingekochte producten willen gaan voeren.” In het laatste geval ligt het voor de hand, dat ONVZ (ook) gaat praten met Aegon die onder eigen label ONVZ-polissen voert.
Aegon maakte in 1995 met ONVZ-polissen haar rentree op de ziektekostenmarkt. Van Boven wil geen productiecijfers geven, maar wil wel kwijt dat de samenwerking “niet verloopt zoals wij beiden hadden verwacht”. “Daar moeten we dus over gaan praten.” Een mogelijke oplossing is dat ONVZ het ‘Aegon-intermediair’ specifieke ondersteuning gaat bieden.
ONVZ sluit ook polissen via ZLM en ABN Amro. Ook hierover geeft de ONVZ-directie geen cijfers. “De betreffende productie heeft de laatste tijd te lijden gehad van de reorganisatie bij ABN Amro”. Zegt commercieel directeur Frans van Rijn:
Ondanks het feit dat ONVZ in particuliere polissen een productie had van 3%, daalde het aantal verzekerden van 106.000 naar rond de 100.000. De daling had voor een gering percentage te maken met de overstap van zelfstandigen naar het ziekenfonds, maar werd vooral veroorzaakt door het verlies van een grote collectiviteit. Van Rijn: “Het betrof een onderdeel van GAK. Aangezien het GAK sinds enige tijd in handen is van Achmea lag het voor de hand dat Achmea de ziektekosten zou gaan verzekeren.”
Garanties
Onder de noemer Operational Excellence gaat ONVZ het intermediair binnenkort bepaalde garanties bieden. Het zal onder meer gaan om: een bepaald percentage foutloosheid, bepaalde levertijden, en om bereikbaarheid. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen kernrelaties en andere tussenpersonen. Om aan te geven dat ONVZ de garanties zeer serieus neemt, wordt vastgelegd dat de tussenpersoon een vergoeding krijgt als ONVZ in gebreke blijft. “Ik ga ervan uit”, zegt Van Rijn, “dat we nimmer zo’n vergoeding zullen hoeven geven.”
Het plan zal in twee fases worden doorgevoerd. Het is de bedoeling, dat de eerste fase eind augustus van start gaat.
Particulier bedrijf
Het particuliere bedrijf van ONVZ – dat hoofdverzekeringen en aanvullende (ziekenfonds-)verzekeringen omvat – had vorig jaar een premie-opbrengst van e 117,8 (94,3) mln. Hiervan is e 1,0 (10,6) mln ontvangen in verband met de pooling van standaard(pakket)polissen.
Het totale schadebedrag (exclusief behandelingskosten) steeg van e 83,7 mln naar e 104,3 mln. De schade op maatschappijpolissen (dus exclusief standaardpakketpolissen en aanvullende polissen) steeg vorig jaar met 16,9% (12,9%). Volgens Van Boven is het percentage lager dan elders in de markt.
Het technisch resultaat kwam uit op e -0,46 (-1,4) mln. Van Boven is hiermee in zijn nopjes, want bij de meeste ziektekostenverzekeraars is het technisch resultaat verslechterd.
De beleggingsopbrengsten daalden van e 4,9 mln naar e 3,3 mln. “Gezien de tegenvallende beleggingsopbrengsten en de de gestegen schade viel het nettoresultaat mee”, aldus Van Boven. De winst bedroeg namelijk e 1,0 mln, terwijl dit in het voorgaand jaar e 1,1 mln was.
De algemene reserves stegen van e 10,1 mln naar e 11,1 mln.
Ziekenfonds
Het vijf jaar oude ziekenfonds van ONVZ kwam vorig jaar de aanloopverliezen te boven. Dit was te danken aan het feit dat begin vorig jaar het systeem van vergoeden aan ziekenfondsen dusdanig werd gewijzigd, dat die voor de jonge fondsen iets minder ongunstig uitpakt dan voorheen. Van Boven vindt de wijzigingen echter onvoldoende. “De jonge ziekenfondsen zijn nog steeds in het nadeel ten opzichte van de oude ziekenfondsen.” Bij het ministerie van VWS wordt aangedrongen op betere voorwaarden.
Het aantal ziekenfondsverzekerden steeg van 36.000 naar 40.000. De omzet van het ziekenfonds steeg met 65% van e 22,3 mln naar e 36,8 mln en de schade steeg met 91% van e 15,4 mln naar e 29,5 mln. Het nettoresultaat steeg van e -0,4 mln naar e 0,06 mln.
Frans van Rijn: “Het intermediair krijgt bepaalde garanties. Als wij in gebreke blijven, geven we een tegemoetkoming”.

Reageer op dit artikel