nieuws

ONVZ in de rode cijfers

Archief

Het particuliere bedrijf van zorgverzekeraar ONVZ leed vorig jaar een verlies van e 4,1 mln. In 2001 was er nog e 1,0 mln winst. Het verlies is mede veroorzaakt doordat de beleggingen e 4,8 mln minder opbrachten dan in 2001.

Ziektekostenverzekeraar ONVZ had vorig jaar een premieopbrengst van e 125,0 (115,6) mln. Hiervan had e 13,5 (16,1) mln betrekking op ontvangsten uit de pool van standaard(pakket)polissen en de AWBZ-kas. Het premie-inkomen steeg met 12,1%, hetgeen voornamelijk voortkwam uit een premieverhoging van circa 13%. Het totaal aan technische baten kwam uit op e 129,3 (125,1) mln. Dit totaalbedrag is inclusief een wijziging voorziening voor lopende risico’s van e 0,5 (2,2) mln, overige technische baten van e 5,7 (4,0) mln en een beleggingsresultaat van e -1,7 (3,3) mln.
De totale lasten kwamen uit op e 132,7 (125,5) mln. De schadelast bedroeg e 111,9 (104,3) mln, exclusief schadebehandelingskosten was dit e 103,5 (97,0) mln. De schade op maatschappijpolissen die in 2001 nog 17,0% was gestegen, steeg in 2002 met 11,5%. Door een vrijval van schadereservering stegen de schadekosten met slechts 6,7%. De bedrijfskosten bedroegen e 20,4 (19,0) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e -3,3 (-0,5) mln.
Minus een toerekening van beleggingsopbrengsten van e -0,8 (1,5) mln kwam het nettoresultaat uit op e -4,1 (1,0) mln. De algemene reserves daalden van e 11,1 mln naar e 70 mln en het eigen vermogen daalde van e 47,5 mln naar e 43,4 mln.
“Ondanks het negatieve resultaat is onze financiële positie stabiel”, zei algemeen directeur Dick van Boven bij de presentatie van de jaarcijfers. “De vereiste solvabiliteit is e 18,2 mln. De aanwezige solvabiliteit bedraagt e 42,5 mln.” Voor 2003 verwacht Van Boven “een bescheiden winst”.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds van ONVZ had in 2002 een inkomen van e 37,3 (36,8) mln. Hiervan had e 6,6 (6,2) mln betrekking op de nominale premie. Het brutoschadebedrag kwam uit op e 35,1 (23,7) mln. Hiervan had e 29,0 (29,5) mln betrekking op kosten die vergoed werden vanuit de centrale kas. “Bij een klein ziekenfonds als het onze kan één verzekerde de kosten aardig opdrijven”, zei Van Boven. “Een korte medicijnkuur van één verzekerde kostte namelijk e 700.000.” Het ziekenfonds maakte een winst van e 50.000 (6.000). Het eigen vermogen bedroeg e -2,6 (-2,6) mln.
Distributie intermediair
ONVZ wil volgend jaar gaan fuseren met Agis, de grote zorgverzekeraar die van huis ziekenfonds is. In oktober moet het fusieplan gereed zijn (zie AM 10, pag. 19). Agis heeft 1,75 miljoen verzekerden – onder wie 1,50 miljoen ziekenfondsverzekerden – en is qua verzekerdenaantal de vierde zorgverzekeraar van ons land. ONVZ heeft 142.000 verzekerden, onder wie ruim 100.000 particulier verzekerden. Bij ONVZ steeg het totale aantal verzekerden vorig jaar met 2%. Bij het ziekenfonds was dit 7%. De aanwas betrof vooral zelfstandige ondernemers. De portefeuille van het ONVZ-ziekenfonds bestaat nu voor ongeveer 60% uit zelfstandigen.
“De particuliere markt staat onder druk”, zei Jean-Paul van Haarlem, directeur verzekeringszaken. “Er is sprake van een toenemende prijsconcurrentie en de markt collectiviseert steeds meer. In de individuele markt neemt het distributieaandeel van het intermediair af. Dat komt ook doordat de particuliere bedrijven van ziekenfondsen steeds actiever zijn bij het ‘vasthouden’ van loongrensoverschrijders. Het intermediair heeft daar steeds minder grip op.” Van Haarlem vindt dat voor het intermediair zelf ook geen goede ontwikkeling. “Elke verzekerde is immers een adres voor diverse verzekeringen.”
“De productie bij de labelpartners ABN Amro en Aegon staan onder druk.” Door de fusie Van Delta Lloyd met ABN Amro sluiten deze bankfilialen nu voornamelijk ziektekostenproducten van Delta Lloyd. De samenwerking met Aegon is vernieuwd. Sinds jaren kan het intermediair dat met Aegon samenwerkt, bemiddelen voor ONVZ-polissen. “Echt van grond kwam dat nooit. Sinds oktober vorig jaar hebben wij een medewerker die het Aegon-intermediair ondersteunt. Daardoor is de betreffende productie meer dan verdubbeld.”
Plannen
Los van de fusieplannen maakt ONVZ plannen voor productwijzigingen. “De uitgebreide Topfit-polis is een groot succes. Ongeveer 60% van de productie is ‘Topfit’. Daar wordt niet aan getornd”, zei commercieel directeur Frans van Rijn. “Wel hebben de modulaire producten ons niet gebracht wat we ervan hadden verwacht. Rond oktober zullen we – met het oog op 2004 – de producten wijzigen. Of dat een uitbreiding of een vervanging wordt, weten we nog niet.” Ook voor het Aegon-label zullen de producten rond oktober van dit jaar worden aangepast.
ONVZ gaat studeren op zorggerelateerde producten en diensten. “Het kan onder meer gaan om preventieve zaken, zoals abonnementen op fitness.” ONVZ zegt de plannen hiervoor geheel los van Agis te zullen ontwikkelen.
Het is de bedoeling dat er dit jaar voor het intermediair een geautomatiseerd informatiesysteem komt. Ook voor verzekerden komt er zo’n systeem. Het zou er eind vorig jaar al zijn geweest maar vanwege technische problemen is dit tot onbepaalde tijd uitgesteld.
Eveneens rond oktober wil ONVZ met nieuwe radio- en tv-spots komen. Daartoe is een voor ONVZ nieuw reclamebureau aangetrokken: Wieden Kennedy, een internationaal bureau dat ook spots maakt voor Coca Cola en Nike. Ook komt er een nieuwe huisstijl. Hiervoor is bureau DieTwee in de arm genomen.
Het directieteam van ONVZ (v.l.n.r): Dick van Boven, algemeen directeur, Jean-Paul van Haarlem directeur verzekeringszaken, Frans van Rijn, commercieel directeur, en Hans Lammers, financieel directeur.

Reageer op dit artikel