nieuws

Onvoldoende bij performance-onderzoek komt hard aan bij Nationale-Nederlanden

Archief

“Dit is niet het moment waarnaar ik heb uitgekeken. Het komt hard aan als het intermediair je een onvoldoende geeft”. Zo becommentarieerde directievoorzitter Bert Richaers van Nationale-Nederlanden de onthutsend lage waarderingscijfers van het intermediair voor de dienstverlening van zijn maatschappij in het jaarlijkse performance-onderzoek door de (tussenpersonen)organisaties NVA, NBVA en DAK.

Volgens de NN-topman was uit de veelvuldige contacten met het intermediair al eerder gebleken dat de dienstverlening tekort schiet. In een brief aan tussenpersonen benadrukt Richaers dat zijn maatschappij er alles aan doet om tot een betere en snellere dienstverlening te komen. “In 2001 is al besloten tot een structurele verbetering van de performance. Daartoe is een programma van start gegaan dat uitgaat van meer focus op het distributiebeleid en de productenportfolio en het versterken van de eigen organisatie. Medio dit jaar zijn daarom nog extra mensen en middelen ingezet voor de verbetering van de performance op korte termijn.”
Richaers zei te verwachten dat de soms grote achterstanden in de verwerking van mutaties sterk gaan afnemen en dat de telefonische bereikbaarheid van de maatschappij zal verbeteren. “Deze ingezette koers heeft ertoe geleid dat het particuliere schadebedrijf en het onderdeel Inkomen Collectief inmiddels goed op orde zijn. In de periode waarin deze performance-meting plaatsvond, is dat evenwel nog onvoldoende zichtbaar geweest.” Voor het eerste kwartaal van volgend jaar rekent Richaers erop dat het gehele schadebedrijf “zich weer volledig kan meten met de markt”.
Levenbedrijf
Het individuele levenbedrijf moet volgens de NN-directievoorzitter in de eerste helft van 2003 in staat zijn “een goede prestatie neer te zetten”. Het collectieve levenbedrijf is volgens hem het taaiste probleem “vanwege het gigantisch vele maatwerk” dat daar wordt geleverd. “Bovendien moet de wetgever ons niet blijven verrassen met nieuwe maatregelen”, aldus Richaers.
Hij durfde wel te stellen dat in de tweede helft van 2003 ook het collectieve levenbedrijf “marktconform moeten kunnen opereren”. Richaers: “Daar hebben we wel de hulp van het intermediair bij nodig, want ketenintegratie is daartoe essentieel.”
In dat kader zei Richaers in 2003 snel uitbreiding te willen geven aan het online sluiten van verzekeringen, waarvoor een proefproject loopt bij honderd assurantiekantoren. Bert Richaers: “Het komt hard aan…”

Reageer op dit artikel