nieuws

Online-ziektekostenadvies voor mensen die (gaan) reizen

Archief

Verzekeraar OOM, gespecialiseerd in grensoverschrijdende ziektekostenverzekeringen, heeft een online ziektekostenadviespagina ontwikkeld. Deze pagina is te bereiken via de website www.oomverzekeringen.nl. Met het aangeven van slechts zes gegevens weet een klant en zijn intermediair in minder dan een minuut wat er nodig is.

De adviespagina helpt bij alle reisbewegingen, dus vanuit Nederland naar het buitenland en vanuit het buitenland naar Nederland. Er wordt ook onderscheid gemaakt naar alle typen van bezigheden (zoals werken, wonen en reizen). De zes benodigde gegevens zijn: het land van vertrek, het land van bestemming, de activiteit in het land van bestemming, de huidige ziektekostenverzekering, de geboortedatum en de verblijfsduur in het land van bestemming.
“Uiteraard verkopen we graag onze producten. Maar soms bestaat de optie om de lopende verzekering mee te nemen of een beroep te doen op specifieke regelingen in het land waar men naar toe gaat. Wat wel en niet mogelijk is, heeft te maken met diverse wetten en regelingen zowel binnen Nederland als op Europees niveau”, verklaart OOM.
Zo wijst de maatschappij er op, dat er bijvoorbeeld door de komende toetreding van Polen tot de EU een nieuwe situatie ontstaat met betrekking tot de ziektekostenverzekering. En verzekerd zijn in Turkije wil niet zeggen dat men ook verzekerd is in het aangrenzende Bulgarije.

Reageer op dit artikel