nieuws

Ongevallenpolissen Erasmus bieden ‘stijgende schalen’

Archief

Erasmus heeft de Persoonlijke Ongevallenverzekering en de Gezinsongevallenverzekering vernieuwd. Nieuw is onder meer een stijgende uitkeringsschaal.

De Gezinsongevallenverzekering gaat uit van een aantal vaste te verzekeren combinaties, de Persoonlijke Ongevallenverzekering daarentegen is geheel op maat te maken. Op beide polissen is uitsluitend blijvende invaliditeit en overlijden te verzekeren. Bij de Gezinsongevallenverzekering, die een werelddekking heeft, gelden geen beroepsklassen en is het aantal meeverzekerde kinderen niet van invloed op de premie. Nieuw is bij de Gezinsongevallenpolis een stijgende uitkeringsschaal bij blijvende invaliditeit (voorheen een gelijkblijvende schaal). Volgens deze schaal kan de uitkering oplopen tot 350% van het verzekerd bedrag (bij 100% invaliditeit). Nieuw bij deze polis is ook dat bij een gedekt ongeval de schade aan privé-eigendommen is meegedekt tot e 500
Nieuw bij de Gezinsongevallenverzekering is de optionele dekking ‘geneeskundige kosten voor kinderen en uitkering ziekenhuisverblijf volwassenen’. Deze dekking geeft kinderen recht op vergoeding van dokterskosten en geeft bij ziekenhuisverblijf van volwassenen een daguitkering van e 15 per dag met een maximum van dertig dagen. Bij ziekenhuisopname van een kind krijgen de ouders die in een hotel in de buurt willen verblijven, hiervoor een uitkering van maximaal e 500. TKP = Premies
Bij de Gezinsongevallenverzekering is de dekking bij overlijden altijd e 5.000. Voor blijvende invaliditeit kan een bedrag worden verzekerd van e 10.000, e 20,000, e 30.000 of e 40.000. De jaarpremie is dan respectievelijk e 36, e 63, e 89, en e 116. De premie voor de optionele dekking ‘geneeskundige kinderen en daguitkering ziekenhuisverblijf volwassenen’ bedraagt bij alle combinaties e 36.
Persoonlijke polis
Bij de Persoonlijke Ongevallenverzekering kan nu – behalve voor een niet-stijgende schaal waarbij het arbeidsongeschiktheidspercentage gelijk is aan het uitkeringspercentage – ook worden gekozen voor een stijgende schaal die oploopt tot een uitkering van 225% (invaliditeitspercentage 100%) van het verzekerd bedrag. Nieuw is ook, dat het risico van motorrijden apart kan worden meeverzekerd. Verder is de beroepenlijst uitgebreid.

Reageer op dit artikel