nieuws

Onderlingen van VNG fuseren

Archief

Twee onderlinge verzekeraars van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn per 1 januari gefuseerd tot de OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a.).

Het gaat om de Aansprakelijkheids-Onderlinge van Gemeenten (AOG) en de Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten (FOG). Aanleiding voor de fusie vormde de onvoldoende solvabiliteit van AOG. Buiten de fusie blijft Phoenix NV (brandverzekeringen), de derde verzekeraar van VNG.
Op 15 december jl. hebben de algemene ledenvergaderingen van de FOG en AOG gestemd over de voorgestelde fusie. Met een grote meerderheid (89%) van de uitgebrachte stemmen is voor de fusie gestemd.
Motivering
De gemeente Roosendaal gaf de volgende motivering om voor de fusie te stemmen. “Omdat er op het gebied van de aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten buiten de AOG nog maar één andere maatschappij is die aansprakelijkheidsverzekering in haar portefeuille heeft, is er noodzaak dat de AOG blijft voortbestaan. Mede om deze reden hebben burgemeester en wethouders besloten om met deze fusie in te stemmen”, aldus Roosendaal in haar openbare besluitenlijst.
Sinds begin deze week zijn de websites van AOG en FOG gecombineerd in de nieuwe site www.vng-ovo.nl.

Reageer op dit artikel