nieuws

Onderlinge Assuron naar Interpolis

Archief

Interpolis heeft per 1 januari van dit jaar de portefeuille van de onderlinge verzekeraar Assuron (Pemba- en ziekteverzuimverzekeringen) overgenomen. Dit is een uitvloeisel van het besluit van de leden van Assuron om de onderlinge op te heffen.

Assuron is in 1997 voortgekomen uit MKB Nederland en was eigendom van enkele tientallen brancheorganisaties in het midden- en kleinbedrijf. De komst van Assuron leidde destijds tot veel commotie in de wereld van het intermediair. De rechtvaardiging uit mkb-kringen was, dat de particuliere verzekeraars geen goede oplossingen voor de nieuwe ziektewetrisico’s konden of wilden bedenken. Met name de NVA, nota bene zelf lid van MKB Nederland, voelde zich geschoffeerd; de organisatie dreigde nog net niet met het opzeggen van het lidmaatschap.
Over 2002 boekte Assuron een premie-inkomen van in totaal e 9,62 mln. De ruim 7.100 Pemba-polissen waren goed voor e 4,05 mln, de bijna 2.850 ziekteverzuimpolissen brachten e 5,55 mln premie binnen.
In 2001 had Assuron een premie-inkomen van e 7,6 mln en een winst van e 1,5 mln.

Reageer op dit artikel