nieuws

Onderhandelingen SNS Reaal gestaakt

Archief

De vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao voor ruim zesduizend medewerkers van SNS Reaal afgebroken. Struikelblok is de aanvulling in het tweede ziektejaar tot 100% van het laatst verdiende loon.

SNS Reaal wil deze doorbetaling in het tweede ziektejaar beperken tot 70%. Volgens de verzekeraar is dit conform het najaarsakkoord. “Eigenlijk wil de werkgever het eerste half jaar 100% doorbetalen, het tweede half jaar 90% en vervolgens het derde en vierde halfjaar 75%. Dus ze morrelen ook al aan het eerste jaar”, zegt Unie-bestuurder Ewoud Teerink.
“Wij willen zowel in het eerste jaar als in het tweede jaar 100% doorbetaling. Mede gelet op de reïntegratievoorstellen die er ook liggen. Wij hebben dus een andere uitleg van het najaarsakkoord dan de werkgevers. Zij stellen dat maximaal 170% over de twee ziektejaren een richtlijn is van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het najaarsakkoord is op dit punt dus onduidelijk”, vindt Teerink.
Hij is van mening dat er “duidelijkheid van bovenaf” moet komen. “Laat degenen die het najaarsakkoord gesloten hebben maar uitleggen wat nu de bedoeling is. Wij wachten af. Maar als dit de richtlijn van VNO-NCW is dan zullen binnenkort andere cao-onderhandelaars tegen hetzelfde probleem aanlopen.”

Reageer op dit artikel