nieuws

Onderhandelingen over nieuwe zorgverzekeraars-cao afgebroken

Archief

De vakbonden hebben het eerste cao-overleg met de zorgverzekeraars afgebroken. “De werkgevers wilden niet praten over inhoudelijke onderwerpen en ook geen loonbod doen”, aldus de bonden.

De bonden zijn kwaad over de opstelling van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).”Ze maken er maar een potje van”, zegt Unie-bestuurder Gerwin van der Lei. “De branchevereniging wil de huidige cao voor de ziekenfondsen stilzwijgend verlengen en de cao-voorstellen van de bonden niet eens in overweging nemen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”
In een persbericht van vakbond De Unie wordt een brief van hoofd Arbeidszaken Ruud Sandbrink van ZN aangehaald. “ZN wil alleen spreken over een salarisaanpassing. Bij de zorgverzekeraars zou geen behoefte zijn aan door de cao opgelegde veranderingen, omdat er nog een groot aantal implementatieactiviteiten liggen uit eerdere cao’s. Bovendien zegt Sandbrink dat er nog een groot aantal organisatorische aanpassingen liggen als gevolg van een aantal fusies.”
Dit is volgens Van der Lei “lariekoek en een vals excuus. Omdat de zorgverzekeraars een achterstand hebben in de uitvoering van eerder gemaakte cao-afspraken, moeten de werknemers accepteren dat er dit jaar geen verbetering in arbeidsvoorwaarden in zit.”
Ook de Dienstenbond CNV is niet te spreken over de handelwijze van ZN. “Wij willen deze manier van opereren, kwalificeren als minachting voor de werknemers.” Werkgeversonderhandelaar Sandbrink: “Wij hebben al tijdens informeel overleg met de bonden aangegeven dat onze achterban het erg druk heeft en de rek er even uit is. Wij wilden de huidige cao voortzetten, maar wel een aantal zaken, zoals het cafetaria-model en telewerken, buiten de cao om bespreken met de bonden. Deze actie van de bonden is buiten proporties.”
“Wat ZN wil, lijkt in strijd met de afspraak dat de cao een raam-cao is”, zegt CNV-bestuurder Ike Wiersinga. “Immers, in een raam-cao worden de kaders afgesproken, die in de betrokken bedrijven met de medezeggenschapsorganen worden uitgewerkt. Als men nu afspraken wil maken om die raamafspraken te faciliteren, dan betekent dat dat wij niet alleen over de kaders afspraken maken, maar ook over de invulling daarvan.”
De vakbonden hebben het overleg opgeschort en raadplegen nu eerst de leden. ZN zegt in een persbericht “teleurgesteld te zijn over de opstelling van de vakbonden”. Overigens zegt ZN in het zelfde persbericht dat zij wel een loonbod willen doen, maar dat dit gematigd zal zijn. “Gegeven de grote druk vanuit de samenleving op de besteding van de middelen voor de gezondheidszorg geeft een hoge loonstijging geen pas.”

Reageer op dit artikel