nieuws

Omzetstijging CED vooral dankzij overname EMN

Archief

Expertisebedrijf CED Holding heeft over het boekjaar 2001/2002 een omzetstijging geboekt van 30% tot e 39,0 (30,0) mln. Groei was er vooral bij de onderdelen Unicare, IT Forensic en CED Bergweg. Voornaamste bijdrage aan de omzetgroei leverde echter de overname van EMN Expertise in juli 2001.

De nieuwe dochter verhoogde de omzet van CED met 20%. De inkomsten van EMN bedroegen e 6,0 mln, goed voor 15,5% van de totale omzet van CED. Het brutoresultaat van het bedrijf is met 36% gestegen tot e 4,6 (3,4) mln; de nettowinst daalde echter tot e 2,1 (2,3) mln.
CED Personenschade boekte als enig bedrijfsonderdeel een omzetdaling: van e 2,13 mln naar e 1,97 mln. Oorzaken hiervoor zijn een dalend aantal verkeersslachtoffers en een sterke afname van de uitbesteding van letselschadedossiers door verzekeraars aan externe bureaus. “De capaciteit van de letselschadeafdelingen van verzekeraars wordt steeds beter afgestemd op het aantal cases”, aldus de directie, die desondanks tevreden is over de beperkte omzetdaling in de letselschadetak.
Groei medisch advies
Het in 1999 opgerichte medisch adviesbureau Unicare boekte bijna een verdrievoudiging van de omzet tot e 549.000 (186.000). Unicare speelt een coördinerende en stimulerende rol in het medisch proces na ongevallen en biedt zorg- en reïntegratiediensten. Volgens de directie is de omzetgroei vooral te danken aan de grootschalige aanpak: “Waar het grootste deel van de aanbieders van dergelijke diensten op kleine schaal opereert, biedt Unicare een professionele en efficiënte aanpak door gestroomlijnde werkprocessen toe te passen in een middelgroot team met daarin alle vereiste opleidingsniveaus”.
Naast Unicare boekte ook IT Forensic een aanzienlijke groei. De omzet steeg met 271% tot e 333.000 (123.000). IT Forensic verzorgt schadeprocesmanagement voor digitale schades.
Voertuigexpertise
CED Bergweg, actief in voertuigexpertise, zag de omzet met 11% stijgen tot e 18,1 (16,3) mln, ondanks de marktbrede afname van fysieke expertises. Volgens de directie heeft CED Bergweg zich aan deze trend weten te onttrekken door verbetering van snelheid, doelmatigheid en prijsstelling. “Hierdoor neemt weliswaar de omzet per verrichte schadevaststelling af, maar dit wordt voldoende gecompenseerd door de groei van het aantal ontvangen opdrachten.”
Kostendaling werd verder bereikt door de introductie van Flexsys, een hulpmiddel waarmee het aantal bezoeken van experts wordt verkleind. Het softwareprogramma vergelijkt calculaties met sleutelgegevens uit de databases van CED en eerdere prestaties van de reparateur. Daardoor kunnen ook onder de expertisegrens sneller en goedkoper schades worden afgehandeld.
Voor het boekjaar 2002/2003 verwacht CED (535 medewerkers) een omzetgroei van 5%. “Het is mogelijk dat de internationale partnerships in het komende jaar tot concrete initiatieven in het buitenland zullen leiden”, besluit de directie.

Reageer op dit artikel