nieuws

Omzetdrempel ook bepalend bij fusie herverzekeraars

Archief

De omzetdrempel voor de verplichte melding van een fusie/overname door verzekeraars geldt ook voor herverzekeraars.

Dit heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bepaald naar aanleiding van de voorgenomen overname van herverzekeraar Tryg-Baltica door verzekeraar Sirius International.
Melding van een fusie of overname door een verzekeraar is verplicht bij een minimum premie-inkomen van e 4,54 mln afkomstig van Nederlandse verzekerden, conform de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV).
Hoewel herverzekeraars niet onder de WTV vallen, heeft de NMa voor het bepalen van hun omzetdrempel toch aansluiting gezocht bij het begrip ‘bruto geboekte premie’. “Het is een geschikte maatstaf die de economische kracht van de bij een transactie betrokken ondernemingen zo nauwkeurig mogelijk weergeeft.”
Het criterium ‘bruto geboekte premie’ is volgens de NMa verder vastgelegd in de EG-fusieregels en ook zijn herverzekeraars niet volledig uitgesloten van de werkingssfeer van de WTV.

Reageer op dit artikel