nieuws

OG Krediet combineert lening met belegging in onroerend goed

Archief

Onder het verkooplabel OG Krediet biedt Regge Vastgoedlease in Amersfoort sinds kort consumptief krediet aan op basis van een belegging in onroerend goed. Er wordt veel geadverteerd in landelijke dagbladen.

In de wervende krantenadvertentie schermt Regge Vastgoedlease (www.reggevastgoed.nl of www.ogkrediet.nl) met de laagste rente en “de meest zekere en voordeligste aflossing”. Het twee jaar oude bemiddelingsbedrijf in onroerend goed, assurantiën en hypotheken, biedt daartoe een financierings- en beleggingsproduct aan, die “25% voordeliger is dan de goedkoopste bank”.
In een toelichting op de advertentie zegt kantoormanager Johan Jacobs dat Regge Vastgoedlease “goedkoop krediet” kan aanbieden, omdat wordt afgezien van bemiddelingsprovisie en de kredietnemer aanvullende inkomsten krijgt uit verhuur en waardestijging van het onroerend goed, waarin wordt belegd. Het bedrijf wordt geleid door directeur-eigenaar Anny Brink (43).
Constructie
De constructie bestaat uit een consumptieve lening (bijvoorbeeld PL of doorlopend krediet) waarvan de kredietnemer de helft investeert (in de financiering van) nieuwe woonhuizen of bedrijfspanden. Verhuur van dit onroerend goed – er vanuit gaande dat het pand niet leeg blijft staan – levert hem huurinkomsten (maximaal 5% van de geïnvesteerde som) op, die in mindering worden gebracht op de rentebetaling. Per saldo kan daardoor de maandlast van de totale consumptieve lening sterk worden gereduceerd.
Tevens profiteert de kredietnemer – als de o/g-markt niet instort – van de waardestijging van het onroerend goed. Na acht tot tien jaar wordt het onroerend goed weer verkocht. De opbrengst wordt benut voor aflossing van de lening, waarbij een overschot rechtstreeks vloeit in de zak van de kredietnemer.
Rekenvoorbeeld
Volgens een rekenvoorbeeld van Regge Vastgoedlease komt bij een lening van e 20.000 – waarvan de helft wordt geïnvesteerd in nieuw onroerend goed – en een effectieve rente van 7,2%, de maandlast op e 133,26. Uitgaande van een waardestijging van het onroerend goed van 7% per jaar, inclusief huuropbrengst op einddatum, bedraagt de uitkering ca. e 20.600, die wordt aangewend voor aflossing van de totale lening van e 20.000. “Het geïnvesteerde kapitaal kan natuurlijk ook uit eigen middelen worden gehaald”, zegt Jacobs.
Voor het investeren met geleend geld heeft het bemiddelingsbedrijf een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ribank. “Deze bank offreert lagere rentepercentages dan de gemiddelde kredietaanbieder, omdat er geen bemiddelingsprovisie wordt betaald. Wij profiteren uitsluitend mee van de waardestijging bij verkoop van het onroerend goed”, aldus Jacobs.
De investeerders vormen gezamenlijk een maatschap die economisch eigenaar is van het (aan te kopen) onroerend goed. Dit economisch eigendomsrecht wordt notarieel vastgelegd. Het juridisch eigendom komt in handen van de Stichting Vastgoedbelang Economische Eigenaren Regge. Deze stichting verstrekt als zekerheid een hypothecaire lening aan de maatschap, die eveneens notarieel wordt geregistreerd.
De wervende advertentie in een groot landelijk dagblad.

Reageer op dit artikel