nieuws

NVGA en Volmachtbeheer gaan meer samenwerken

Archief

De NVGA gaat nauwer samenwerken met Volmachtbeheer BV, een bedrijf dat met de site www.volmachtbeheer.nl een platform voor gegevensuitwisseling wil bouwen voor volmachtgevers en gevolmachtigden.

Van deze site maken verzekeraars als Aegon, Allianz, Amev, Delta Lloyd en NN al gebruik. Momenteel wordt gewerkt aan een interface waarmee provinciale portefeuilles kunnen worden geconverteerd naar een volmacht.
Een werkgroep van NVGA-leden, medewerkers van Volmachtbeheer en vertegenwoordigers van volmachtgevers heeft de mogelijkheden onderzocht om op meer terreinen te gaan samenwerken. Daarbij is de rol van Volmachtbeheer het voeren van de administratie te vergemakkelijken. De definitieve vorm van samenwerking wordt nog onderzocht; gezamenlijk zijn al NVGA-standaards voor gegevensuitwisseling en bestandsuitwisseling ontwikkeld. Er loopt een enquête om de verdere behoefte onder de gebruikers te onderzoeken.
De site www.volmachtbeheer.nl is eigendom van softwarebedrijf Grijpma ASG. Samen met de NVGA worden faciliteiten voor volmachtgevers en gevolmachtigden ontwikkeld waarmee de samenwerking makkelijker en effectiever verloopt. Maatschappijen en hun gevolmachtigden hebben direct toegang tot hun gemeenschappelijke informatie.
SVC
Volmachtbeheer heeft de Stichting Samenwerkende Volmacht Consultants (SVC) gecertificeerd voor het uitrollen van www.volmachtbeheer.nl en de daaraan verbonden producten. SVC is een stichting voor consultants, adviseurs en interim-managers werkzaam binnen het volmachtbedrijf. Het doel van SVC is het verbeteren van de kwaliteit van de erkende consultants en daarmee ook de gevolmachtigde assurantiebedrijven.

Reageer op dit artikel