nieuws

NVF verscherpt gedragsregels

Archief

De Nederlandse Vereniging van Financiële Dienstverleners (NVF) heeft de gedragscode voor haar 94 leden verscherpt. “Wij willen daarmee de branche verder professionaliseren en uitwassen uitbannen”, zegt de NVF.

De wijzigingsvoorstellen zijn onlangs aangenomen op de algemene ledenvergadering van de NVF. De aangesloten kredietbemiddelaars mogen voortaan nog maximaal 15% van het nettokredietbedrag gebruiken voor aanvullende verzekeringen als aov- en werkloosheidsdekkingen. Volgens de NVF is de maatregel nodig om uitwassen te voorkomen. “Er zijn helaas tussenpersonen die hier dik geld aan verdienen. Wij willen met dit maximum duidelijk laten zien dat wij hier niet aan meedoen, maar de belangen van de consument nastreven en niet primair aan de eigen omzet denken.”
De leden, waaronder Gelink, Frisia en Postkrediet, worden daarnaast verplicht zich te houden aan het Besluit Kredietaanbiedingen (BKA), dat voorschriften geeft over de wijze waarop wordt geadverteerd. Onder meer is de verplichting opgenomen tot het kosteloos beschikbaar stellen van een prospectus. Verder geeft het BKA voorschriften voor de werving via advertenties en door middel van reclameboodschappen op radio en tv.
Binnenkort komt de NVF met een dienstenwijzer die vergelijkbaar is met de Gidi-advieswijzer. Daarin wordt aangegeven op welke punten financiële dienstverleners minimaal moeten letten in de voorlichting aan en advisering van consumenten.
Voorschotbank
De eigen NVF Voorschotbank maakt naar verwachting dit jaar een winst van e 1 mln. De helft daarvan wordt als bonus aan de leden uitgekeerd. Het uitstaande kredietsaldo is eind dit jaar naar verwachting ruim verdubbeld tot e 90 (41) mln.

Reageer op dit artikel