nieuws

NVA-voorzitter voorziet forse, maar heilzame sanering intermediair

Archief

Binnen vijf jaar zal een groot deel van het intermediair verdwijnen en daardoor zal het vak worden opgewaardeerd. Deze boodschap had NVA-voorzitter Dick de Bruin op de Algemene Ledenvergadering. Toch is er nog ruimte voor jonge ondernemers, zo bleek naderhand uit een discussie. MKB Nederland ziet bovendien nieuwe doelgroepen in het verschiet.

“Dertig procent van het intermediair zal 2007 niet halen”, zei NVA-voorzitter Dick Bruin. Hij betreurt de toekomstige sanering in het intermediair niet. Want: “Er zal uitsluitend ruimte overblijven voor assurantie-ondernemers die hun vak serieus nemen” en “NVA-leden kunnen daardoor beter dan ooit laten zien dat zij kwaliteitsintermediair zijn”. Als oorzaken voor de sanering noemde De Bruin de strengere toezichteisen, het omzetverlies in de levenmarkt, de segmentering door verzekeraars, de aansluiting bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, de Gidi Advieswijzer, en de kosten van de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook speelt bij de sanering mee, dat de provisie “is losgelaten”. “Het hangt van marktkennis en inventiviteit af hoe men de cliënt goed kan bedienen en tegelijk hiervoor een adequate beloning kan bedingen. Door de gewijzigde provisiestructuur en de veranderingen in de levenmarkt zal er geen plaats meer zijn voor intermediairs die uitsluitend op de verkoop gericht zijn.”
‘Provisie volgt post’
De Bruin benadrukte dat de NVA vasthoudt aan het standpunt ‘de provisie volgt de post’. Wel dient de degene die zeer veel werk aan de post heeft gehad, daarvoor te worden beloond. “Daarom bepleiten wij een uitzondering indien sprake is van omvangrijke initiële werkzaamheden. Hierover moeten branchegewijs per verzekeraar of individueel afspraken worden gemaakt.” De Bruin vindt het “spijtig te constateren dat sommige verzekeraars via de samenwerkingsovereenkomsten proberen de oude situatie weer terug te halen.”
Wat het toekomstige toezicht betreft zei De Bruin tegen een duaal stelsel te zijn. In zo’n stelsel kan een bemiddelaar actief zijn onder verantwoordelijkheid van een producent en heeft hij geen eigen vergunning/inschrijving nodig. De Bruin vindt dat uit het oogpunt van objectiviteit niet wenselijk. Het wringt bovendien met de ‘zorgplicht’ die het intermediair in de toekomstige wetgeving krijgt opgelegd.
Management inkopen
“Veel mensen zullen in de toekomst, soms noodgedwongen, de switch gaan maken van werknemersschap naar ondernemerschap. Zij zullen zich in maatschappen gaan aanbieden aan werkgevers en die maatschappen hebben deskundig advies nodig. Dat wordt voor u een nieuwe doelgroep.” Dit zei Hans de Boer, voorzitter van MKB-Nederland tijdens het debat na de NVA-ledenvergadering. Drie vertegenwoordigers van Jong Management debatteerden over de vraag ‘is er nog perspectief voor het jonge intermediair?’ met drie NVA-rotten en met drie ‘externen’, onder wie Hans de Boer.
‘Jong’, ‘oud’ en ‘extern’ waren het er over eens dat er wel degelijk perspectief is. Wel verandert het vak doordat steeds meer de nadruk komt te liggen op het ondernemerschap. Vroeger groeide een tussenpersoon vanuit vakmanschap naar ondernemersschap. Wie nu start, redt het niet als hij uitsluitend vakman is. “Daar kan een verzekeraar bij helpen” zei Jan van den Berg van AXA, “maar de ondernemer moet het wel in zich hebben.” Ouderen haken soms af omdat zij vinden dat er te veel ondernemerstaken op hen afkomen. Kees Dullemond (Dullemond Bedrijfsadvies) veronderstelde dat het intermediair bepaalde ondernemerstaken best zou willen inkopen. MKB Nederland ziet hierin voor zichzelf een beperkte rol, namelijk uitsluitend bij zeer algemene taken. “Omdat ondernemers binnenkort zelf energie moeten gaan inkopen, zijn wij wel bezig hiervoor mantelcontracten te sluiten.”
Op de stelling dat jongeren meer gericht zijn op nieuwe klanten en ouderen meer op behoud van de bestaande portefeuille, merkte Kees Dullemond op dat “een redelijke instroom nodig is, tenzij je op basis van uurtarieven werkt, maar dat een bedrijf niet in àlle fases hoeft te groeien”. Bovendien moet het niet alleen gaan om behoud van klanten, maar ook om uitbouw van de bestaande klanten.
Waarde portefeuilles
Ook werd gediscussieerd over de vraag of de afschaffing van de Wabb-beloningsartikelen de waarde van de portefeuille verlaagt. De jonge managers constateerden dat de waarde van de portefeuille absoluut omlaag gaat maar dat dit weinig te maken heeft met de afschaffing van de Wabb-artikelen. “Er was sprake van overpricing doordat verzekeraars te veel voor kantoren hebben betaald om hun distributiekanaal veilig te stellen.” Dullemond zei dat in de discussie de waarde van de portefeuille en de waarde van het bedrijf door elkaar werden gehaald. “Bij een groter bedrijf neem je immers ook de infrastructuur over en bij een klein bedrijf gaat het eigenlijk alleen om de portefeuille.” Of de waarde van het bedrijf of van de portefeuille lager is, kan volgens Dullemond slechts per geval worden beoordeeld. “Wel is het zo, dat door het afschaffen van de Wabb-artikelen de oude waardemethodiek is aangetast.”
Het NVA Jong Debat onder leiding van Joep van den Eijkel (DIN). V.l.n.r.: de vertegenwoordigers van Jong Management, Roger van der Linden (Van den Linden in Bocholtz), Michel Hassefras (Hassefras in Hazerswoude), en Koenraad Frans (Frans Assurantiën in Bergen-NH), de oudere NVA-leden Derk-Jan Niezing (Gildenhof in Veenendaal), Alec Silvis (Teijlingen in Woubrugge) en Paul Soeteman (Marsh in Rotterdam) en de ‘externen’ Hans de Boer (MKB Nederland), Jan van den Berg (AXA) en Kees Dullemond (Dullemond Bedrijfsadvies).
Nu ook NVA-secties Jong Management en Hypotheken
NVA Jong Management is nu een sectie. Dat houdt in, dat de jonge NVA-ondernemers stemrecht hebben. Ook komt er een sectie Hypotheekbemiddelaars.
NVA Jong Management bestaat uit 230 leden onder de veertig jaar die nog niet erg lang directeur, feitelijk leider of medefirmant zijn, of die dit binnenkort zullen worden. De omvorming naar een sectie betekent een vertegenwoordiging in de Algemene Ledenraad. Voorzitter van de sectie is Roger van der Linden van de Van der Linden Adviesgroep in Bocholtz.
Op de Ledenvergadering van de NVA is ook besloten dat er sectie Hypotheekbemiddelaars wordt opgericht. NVA-leden die willen toetreden moeten zijn aangesloten bij de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling (SKHB). NVA-directeur Niels Mourits, die tevens bestuurslid is van de SKHB, zei desgevraagd geen idee te hebben hoe groot het potentiële ledenaantal is.
De NVA had al twee secties: Mediac, voor adviseurs gespecialiseerd in de doelgroepen medische en academische beroepen, en Registermakelaars ter Beurze.

Reageer op dit artikel