nieuws

NVA verscherpt stelsel permanente educatie

Archief

De NVA heeft het puntenstelsel voor permanente educatie (pe) verzwaard. Vooral de grotere kantoren, vanaf vier werknemers moeten meer punten behalen. Kantoren vanaf negentien werknemers moeten veelal een dubbel aantal pe-punten behalen.

De NVA zegt met deze verscherping de kwaliteitsgedachte van de NVA te onderstrepen. “We hebben de puntenverdeling nu meer gelijk getrokken. In het oude systeem hadden de kleinere kantoren het onevenredig zwaar in vergelijking met de grotere kantoren. Verder bleek ook dat de grotere kantoren heel makkelijk hun punten behaalden”, aldus NVA-beleidsmedewerker Irene Okkerman.
NVA-directeur Niels Mourits voorziet ook dat de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rol gaat spelen in het hele pe-puntengebeuren. “Als een kleiner kantoor iemand binnen de organisatie een Assurantie A- of B-diploma laat halen, dan is hij vaak al in één keer klaar voor zijn pe-punten voor dat jaar. Daar zal de toezichthouder wellicht een stokje voor steken. Dat is ook de reden dat we op termijn naar een persoonsgebonden regeling voor de pe-punten willen komen. Maar dat duurt nog even.”
Huibers Instituut
Als kantoren niet aan het aantal pe-punten komen dan worden ze bezocht door het Huibers Instituut, het opleidingsinstituut van de NVA. “We zijn nu twee jaar bezig om het allemaal op de rails te krijgen. Daar zijn we nog niet mee klaar. Mocht een kantoor niet aan het vereiste aantal punten komen, dan komt het Huibers Instituut op bezoek om te kijken waar de problemen zitten. Ze krijgen dan een periode de tijd om dat in te halen. Als het dan nog niet lukt, zullen we ze uitschrijven als NVA-lid. Het is namelijk één van de vereisten van het lidmaatschap.”
Nieuw stelsel
Het nieuwe stelsel gaat in per 1 januari aanstaande en ziet er als volgt uit (met tussen haakjes het oude aantal pe-punten):
– Kantoren met 0 tot 2 fte’s (formatieplaatsen) 16 (16) pe-punten;- 2,1 t/m 4 fte’s 24 (24) pe-punten;- 4,1 t/m 9 fte’s 40 (36) pe-punten;- 9,1 t/m 19 fte’s 70 (48) pe-punten;- 19,1 t/m 49 fte’s 120 (60) pe-punten;- 49,1 t/m 99 fte’s 160 (80) pe-punten;- 99,1 t/m 249 fte’s 220 (100) pe-punten;- meer dan 249 fte’s 300 (120) pe-punten.NBVA
De NBVA gaat zich nog buigen over het pe-puntenstelsel en zal daarbij ook het nieuwe stelsel van de NVA betrekken. Vooralsnog wil de zusterorganisatie geen commentaar geven.
Het huidige pe-stelsel bij de NBVA ziet er als volgt uit. Kantoren met 1 t/m 2 werkzame personen moeten 8 pe-punten behalen, kantoren met 3 t/m 6 werkzame personen 16 pe-punten en kantoren met meer dan zes werkzame personen 24 pe-punten.
Ook bij de NBVA is royement de uiterste sanctie voor het niet-behalen van het vereiste aantal pe-punten.

Reageer op dit artikel