nieuws

NVA maakt zich groot in SER-Adviescommissie

Archief

‘Als je je niks verbeeldt, ben je niks.’ Dat gezegde lijkt van toepassing op de toonzetting waarin de NVA haar aanwezigheid in de tijdelijke SER-Adviescommissie Bemiddeling Financiële Diensten(BFD) presenteert.

In een persbericht stelde de NVA op 21 mei: “Namens MKB-Nederland zullen voorzitter Dick de Bruin en directeur mr. Niels Mourits van de NVA deel uitmaken van deze commissie. Hierdoor heeft de NVA een belangrijke stem in het uiteindelijke advies van de commissie”.
Niet wetend hoe groot die commissie is, zou je veronderstellen dat het om zo’n vijf personen zou moeten gaan. Niets is echter minder waar, want de commissie telt vijftien personen, drie ministeriële vertegenwoordigers niet meegerekend. Onder die vijftien zitten er bijvoorbeeld maar liefst drie afgevaardigden van de Consumentenbond.
Het wekt overigens verbazing dat de grote koepelorganisatie MKB-Nederland haar beide zetels in deze commissie heeft vergeven aan de NVA. De NVA is weliswaar lid van MKB-Nederland (en NBVA niet), maar het overgrote deel van de aangesloten organisaties vertegenwoordigt bedrijven die in de rol van afnemer van verzekeringen bij het onderwerp betrokken zijn.
De vraag dringt zich derhalve op waarom MKB Nederland haar belangen bij dit dossier geheel toevertrouwt aan de NVA. AssurantieMagazine stak op vrijdag 24 mei zijn licht op bij MKB-Nederland. Het moest even worden uitgezocht en we konden op dinsdag 28 mei om een antwoord komen. Feit is, dat op maandagmiddag 27 mei MKB-Nederland een plaatsvervangend lid voor deze commissie heeft aangemeld, in de persoon van secretaris Verenigingszaken Marcel Braakman. In deze hoedanigheid zal hij voortaan alle agendastukken en de notulen van de vergaderingen ontvangen en op die manier de inbreng van de NVA kunnen volgen.
Op woensdag 29 mei besloot de ondernemersorganisatie VNO-NCW om NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader bij de SER aan te melden als plaatsvervangend lid. Gisteren (6 juni) stond de eerste bijeenkomst van deze commissie op de kalender. In september wil de SER een advies uitbrengen over het toekomstig toezicht op deze sector. Samenstelling Ad hoc commissie Bemiddeling Financiële Diensten (BFD) (per 29 mei jl.): Onafhankelijke leden: prof.mr. H. Franken (voorzitter) [met als plaatsvervangend lid prof.dr. M. van der Nat], prof. A. Boot, prof.dr. E.E.C. van Damme, prof.dr. A.H.J. Kolnaar en prof.dr. J.H. Wansink Ondernemersleden: drs. H.J.J. van Breemen (VNO-NCW) [plaatsvervanger mr. A.A. van Voorst Vader, NBVA] , D. de Bruin (MKB-Nederland, NVA) [plaatsvervanger: mevrouw mr. I.C.M. Heuninckx, NVA], mr. E.K.L. Stap (VNO-NCW) [plaatsvervanger mr. D.F. van Laar], mr. N.A. Mourits (MKB-Nederland, NVA) [plaatsvervanger mr. M.H.P. Braakman, MKB-Nederland], mr. J.L.E.H.M. van der Schoot (VNO-NCW, ASR) [plaatsvervanger: mr. W. van Es, Nationale-Nederlanden]; Werknemers- en consumentenleden: N.B. Bleeker (Unie MHP) [plaatsvervanger: drs. E.R. Haket], drs. S.F.M. Cohen (Consumentenbond), R. Goedhart (Consumentenbond), E.J. Slootweg (CNV), mevrouw mr.drs. S.R. Tuin (Consumentenbond); Ministeriële vertegenwoordigers: dr. O.J.C. Cornielje (Economische Zaken) drs. E.J. van Kempen (Financiën) en mr. L.A.G. Moelker (Financiën); Secretaris: drs. H. van der Graaff, telefoon 070 – 349.95.44, e-mail: graaff@gw.ser.nl

Reageer op dit artikel