nieuws

NVA-leden zien omzet en resultaat flink stijgen

Archief

De economische terugval en magere tijden voor levensverzekeringen ten spijt, hebben de NVA-kantoren hun provisieomzet vorig jaar gemiddeld met 9,2% vergroot tot e 1,62 mln. Het exploitatieresultaat steeg tot 18,5% (15,9%) van de omzet.

Dat blijkt uit het bedrijfsvergelijkende onderzoek (BVO), waaraan dit keer 9% (11%) van de leden heeft deelgenomen. De NVA telt momenteel 664 leden, goed voor iets meer dan duizend vestigingen.
Van de totale omzet komt 75% (was 73%) uit schadepolissen, oftewel e 1,22 mln (+7,9%). Grootste branches zijn Motorrijtuigen (31% van de totale omzet) en Brand (28%). De laatste sector kende, mede door premie- en dus provisieverhogingen, de sterkste omzetstijging met een plus van 11,8%.
De omzet uit levensverzekeringen kreeg zoals verwacht een knauw en daalde met 9,1%. Het aandeel Leven in de totale omzet zakte hierdoor tot 17% (23%). De omzet uit hypotheken nam met 5,3% toe en is daarmee goed voor 4% (3%) van de kantooromzet.
Resultaat
De stijging van de exploitatiekosten blijft met 6,6% achter bij de inkomstengroei, waardoor het bedrijfsresultaat van een gemiddeld NVA-kantoor met 16,5% is verbeterd tot e 0,3 mln. De werkgelegenheid steeg met 4,3%. Van alle kosten valt overigens 65,3% onder de noemer arbeidskosten.
Nog meer positief nieuws voor de NVA-kantoren is de stabiliteit in de klantenportefeuille. Van alle schadeklanten van 1 januari 2002 was aan het einde van het jaar 96% nog steeds klant.
Retourprovisie
Een van de uitkomsten van het BVO is dat iets meer dan eenderde van de NVA-leden zegt vorig jaar retourprovisie te hebben betaald aan klanten. Bij middelgrote en grote kantoren heeft zelfs meer dan helft dit één of meer keer gedaan. In geld gaat het evenwel om marginale bedragen: gemiddeld is voor 0,3% van de provisieomzet teruggegeven aan klanten.
Het verbod op retourprovisie werd begin 2000 opgeheven. Volgens een onderzoek van de universiteit van Tilburg (Center Applied Research) uit 2001 verstrekt de helft van alle tussenpersonen nooit retourprovisie.
NVA-voorzitter Dick de Bruin (rechts) schroefde eerder dit jaar in Haarlem de duizendste NVA-gevelplaat op een assurantiekantoor.

Reageer op dit artikel