nieuws

NVA-leden melden geen aandelenbezit verzekeraar

Archief

NVA-kantoren die deels of geheel eigendom zijn van een verzekeraar lappen vooralsnog massaal een voorschrift van de belangenorganisatie aan hun laars. Op briefpapier laten zij aandelenverhoudingen met verzekeraars vrijwel zonder uitzondering onvermeld.

Een rondvraag van AM eerder deze week onder veertig NVA-kantoren leert, dat slechts 10% aan de eis voldoet. Het betreft drie kantoren van Nationale-Nederlanden en één van Van Lanschot Bankiers. De overige 90% zegt eraan te werken of – nog erger – zegt het hele voorschrift niet te kennen. Vooral dit laatste is een pijnlijke constatering voor voorzitter Dick de Bruin. “We hebben er toch het nodige aan gedaan.”
NVA-directeur Niels Mourits zegt dat de AM-bevindingen hem “verdrietig” maken. “De statuten zijn op dit punt per 1 januari aangepast. We hebben het in de brief aan de leden nog expliciet gemeld, terwijl er tijdens ledenvergaderingen en in de NVA Reflector regelmatig over is gesproken en geschreven. Men zou het moeten weten.”
Voorgenomen
Negen van de veertig benaderde kantoren waarvan bekend is dat een verzekeraar een aandelenbelang heeft, zeggen dit in de loop van dit jaar op hun briefpapier te gaan vermelden. Dit geldt onder meer voor kantoren van de Unirobe Groep van AXA en van de Meeùs Groep van Aegon. Volgens Mourits zijn verder diverse kantoren van NN in afwachting van naamswijzigingen. “Een reden om het nog niet te doen, kan ook zijn omdat het oude briefpapier nog niet op is”, zegt hij.
Het besluit om aandelenbelang op briefpapier openbaar te maken, dateert echter al van juni 2000. Mourits wil daarom geen lange overgangsperiode. “We gaan in het tweede kwartaal uitgebreid controleren. De NVA zal erop toezien dat leden hieraan binnen afzienbare tijd voldoen, nog in de eerste helft van dit jaar.”
Afkorting
De door Mourits gememoreerde statutenwijziging heeft tevens een wijziging van de naam NVA met zich meegebracht. De afkorting staat niet langer voor Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs. De nieuwe naam is: Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners, NVA.

Reageer op dit artikel