nieuws

NVA-kantoren vormen netwerk voor leden Vastgoed Belang

Archief

Zeven NVA-kantoren vormen sinds kort een netwerk voor Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere en zakelijke beleggers in onroerend goed. Dit Vastgoed Belang Assurantie Netwerk verzekert inmiddels de privé en bedrijfsmatige risico’s van meer dan vijfhonderd verenigingsleden.

Het Vastgoed Belang Assurantie Netwerk omvat zeven regionaal werkende assurantiekantoren: Van Burik & Partners (Maassluis), GHW Assurantieadviseurs (Nijmegen), Van Hal Adviseurs (Apeldoorn), Klap-des Bouvrie & Bredius (Amsterdam), Scherrenberg Rondom Financiële Zekerheid (Utrecht), Stienstra Hypotheken/Verzekeringen (Heerlen) en Westenburg Assurantiën (Breda).
Het netwerk is exclusief opgezet voor leden van Vastgoed Belang (VB). Initiatiefnemer is Bert van Burik (36) van Burik & Partners in Maassluis, een assurantiekantoor dat in maart vorig jaar operationeel is geworden en inmiddels zeven medewerkers heeft. Sinds die tijd dateren ook de contacten met VB-directeur H. Bos en VB-voorzitter Dick Tommel, de gewezen staatssecretaris van Volkshuisvesting. Van Burik: “Zij wilden de dienstverlening voor hun leden uitbreiden met onder meer verzekeringen. Een van hun voorwaarden was dat alle leden een regionaal aanspreekpunt moeten hebben. Daartoe moest er dus een netwerk van kwalitatief goede assurantiekantoren worden opgezet. Op die voorwaarde kreeg ik de opdracht, waardoor Centraal Beheer en andere grote verzekeraars het nakijken hadden.”
Afspraken
De 9.800 leden van de vereniging beheren in totaal zo’n 180.000 (bedrijfs)panden in het gehele land. Deze opstallen worden gebruikt als woonhuis (privé), voor verhuur (kamers en appartementen) en voor bedrijfsuitoefening (onder meer winkels en opslag). De brand- en andere risico’s van deze panden worden door bemiddeling van het Assurantie Netwerk verzekerd bij enkele maatschappijen met wie (prijs)afspraken zijn gemaakt. “Het aantal VB-leden dat zich aanbiedt, neemt toe. In onze regio waar drieduizend leden zijn gevestigd, melden zich er zeker drie per dag aan”, zegt Van Burik. Hij erkent echter dat de aanwas elders minder groot is.
De huishoudelijke risico’s van de VB-leden worden in volmacht verzekerd bij Erasmus; de zakelijke risico’s bij vier maatschappijen: Erasmus, Hannover, Nationale-Nederlanden en Zurich. “De in volmacht gesloten polissen worden centraal verwerkt door ons volmachtbedrijf, waarbij de andere zes deelnemers als subagent fungeren.”, aldus van Burik. @PLI = Hij verwacht niet dat op termijn het netwerk zal worden uitgebreid. “Integendeel, bij de eerstkomende evaluatie zal worden bekeken of het aantal deelnemers niet kan worden beperkt, te meer omdat de meeste VB-leden in het westen van het land gevestigd zijn.”
Initiatiefnemer Bert van Burik (rechts) en zijn medewerker Ron de Vries.

Reageer op dit artikel