nieuws

NVA-kantoren melden verbetering resultaat

Archief

Het bedrijfsresultaat van een gemiddeld NVA-kantoor is vorig jaar met 12,5% gestegen, bij een 7,8% hogere provisieomzet.

Dat is één van de conclusies van de vorige maand gehouden conjunctuurenquête onder de 641 NVA-leden (respons 20%). Eerder maakte de NBVA soortgelijke cijfers bekend. Op basis van antwoorden van 250 van de 888 leden concludeerde de NBVA dat de leden vorig jaar gemiddeld 9,5% meer provisie ontvingen. Het bedrijfsresultaat ging echter ‘maar’ met 8,6% omhoog.
Absolute cijfers geven beide intermediairorganisaties alleen op basis van een bedrijfseconomisch onderzoek, dat later dit jaar bij beide wederom zal worden gehouden. De laatste onderzoeken leverden voor het jaar 2001 onder meer de volgende cijfers op:
– totale inkomsten: e 1.568.451 voor een gemiddeld NVA-kantoor en e 455.700 voor een gemiddeld NBVA-kantoor;- bedrijfsresultaat: e 219.200 NVA en e 63.400 NBVA.Groei in Schade
De grootste inkomensgroei halen de NVA-kantoren uit schadeprovisies: +9,9% (NBVA +10,4%). Volgens de NVA-leden is het premie-inkomen schade met 11,9% gestegen, wat betekent dat de provisie twee procentpunten achterblijft bij de premie. Bij levensverzekeringen doet zich eenzelfde ontwikkeling voor: de premie-inkomsten daalden met 0,4%, de provisie-inkomensten zakten met 2,1%. NBVA-leden meldden overigens een kleine stijging van 0,7% uit levenprovisies. De provisie uit bemiddeling bij hypothecaire leningen is volgens de NVA-leden met 7,6% gestegen en de provisie uit overige diensten 5,3%.
Het aantal klanten is volgens de NVA-enquête vorig jaar met 4,3% gestegen (NBVA +7,8%), terwijl het aantal polissen met 6,3% toenam (NBVA +8,5%). Het aantal medewerkers steeg nauwelijks: NVA +0,6%, NBVA +3,2%.
Meer personeel
Opmerkelijk onderdeel in de uitgesproken verwachtingen voor het lopende jaar 2003 is de toename van het personeel. NVA-kantoren denken dit jaar het aantal medewerkers met 7,5% te gaan uitbreiden. NBVA-kantoren spraken eerder de verwachting uit van een personeelsuitbreiding met 7,9%.
De NVA-leden voorzien een lichte stijging van de levenprovisie met 0,8% (NBVA +2,3%). De schadeprovisies worden verondersteld met 8,0% te stijgen (NBVA +7,2%). NVA-leden denken dit jaar 4,2% meer klanten (NBVA +4,6%) te mogen verwelkomen en 5,3% meer polissen te sluiten (NBVA +5,5%). Een verwachting voor het bedrijfsresultaat hebben de NVA-kantoren niet uitgesproken; bij de NBVA wordt op een winststijging van 5% gerekend.

Reageer op dit artikel