nieuws

NVA: inperking geen afschaffing

Archief

De NVA hoopt dat de fiscale ondersteuning voor vut en prepensioen wordt ingeperkt en niet afgeschaft.

In een reactie op de Miljoenennota zegt de NVA zich “vanuit economische en sociale motieven” te kunnen vinden in een verhoogde arbeidsparticipatie van mensen tussen de 55 en 65 jaar. Volledige afschaffing van de fiscale steun voor vut- of pre-pensioenpremies gaat de NVA echter een stap te ver. Zij hoopt op “inperking” tot een nader vast te stellen maximum duur: “bijvoorbeeld pre-pensioenregelingen vanaf 62 jaar”. De levensloopregeling moet, anders dan het kabinet voorstelt, niet gebruikt worden voor pensioensparen. “De levensloopregeling moet primair gericht zijn op zorgverlof.”
De pensioenfondsen zijn “hoogst verbaasd” over de plannen van het kabinet. “Aan werknemers valt niet meer uit te leggen hoe hun pensioen precies in elkaar zit”, vinden de koepels van ondernemingspensioenfondsen (OPF) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB).

Reageer op dit artikel