nieuws

NVA doet niet mee aan Verbondstournee

Archief

Er is een onoverbrugbaar verschil van inzicht tussen de NVA en het Verbond van Verzekeraars ontstaan over het te voeren beleid ten aanzien ongeorganiseerde intermediairs. De NVA doet daarom, in tegenstelling tot de NBVA, niet mee met een door het Verbond geïnitieerde voorlichtingsronde door het land.

Het Verbond wil zo’n tournee houden om het intermediair bij te praten over actuele onderwerpen als de Gidi, de Wabb, de Financiële Bijsluiter en de toezichtswetgeving. Deze met name op het ongeorganiseerde intermediair gerichte voorlichtingsronde zou het Verbond willen uitvoeren in samenwerking met NVA en NBVA.
De NVA past echter voor een ‘gastrol’ en oordeelt over de informatievoorziening aan ongeorganiseerden: “Natuurlijk is elk intermediair vrij om zich aan te sluiten of niet, maar in het laatste geval zijn er dan ook nog marktpartijen die hen uitstekend kunnen ondersteunen!” Desgevraagd licht de NVA toe, dat hiermee gedoeld wordt op organisaties als bijvoorbeeld bureau D&O, Dutch Insurance Network en Euroforum.
De NVA is het principieel niet eens met het standpunt van de verzekeraars, die zich primair verantwoordelijk achten voor het voorlichten van niet-aangeslotenen. “Dat de verzekeraars met hun opstelling de organisatiegraad onder het intermediair negatief beïnvloeden is ons zeer tot zorg”, stelt de NVA. De niet-aangeslotenen die zich de contributie van een standsorganisatie besparen, profiteren gratis van deze informatievoorziening.
De NBVA en het Verbond van Verzekeraars zijn verbaasd over het standpunt van de NVA. “Wij hebben een aantal malen gepoogd de NVA op andere gedachten te brengen”, aldus het Verbond.
De NBVA doet wel mee aan de voorlichtingsronde van het Verbond en motiveert dit zelfs met het begrip ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’. De NBVA vindt voorts mét het Verbond, dat verzekeraars onder meer ten aanzien van de Financiële Bijsluiter wel degelijk een wettelijke informatieplicht richting het intermediair hebben.

Reageer op dit artikel