nieuws

NVA-congres wordt een protestdag

Archief

De NVA heeft een inhoudelijk congres over pensioenen vervroegd en omgetoverd tot een branchebrede protestdag. Carlo de Swart, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, heeft vriendelijk doch dringend verzocht om de ommezwaai naar een politieke protestdag op 8 oktober.

“Het sluitstuk van de dag moet eindigen in een motie, die we zullen aanbieden aan de Tweede Kamer”, zo vertelt NVA-directeur Niels Mourits. Onderwerp van het assurantieprotest zijn uiteraard de kabinetsplannen te stoppen met de vrije belastingaftrek van lijfrentepremies en met het bedrijfssparen. “Dat is een zorg voor zowel het intermediair als de verzekeraars.”
Mourits erkent dat Verbondsvoorzitter De Swart een rol speelt in de protestdag van de NVA. “We wilden op 6 november onze algemene ledenvergadering combineren met een congres over pensioenen en tegelijkertijd een marktdag organiseren voor verzekeraars. De Swart heeft nadrukkelijk aangegeven dat, in verband met het tijdstip van behandeling in de Tweede Kamer, begin oktober een betere gelegenheid zou zijn. Daarop hebben we besloten een congres met een ‘manifestatief’ karakter te organiseren op 8 oktober. De Swart zal daar van harte zijn medewerking aan verlenen.”
Plaats van handeling is het Nieuwegein Business Center. Verzekeraars kunnen een stand huren à e 12.500 per maatschappij.

Reageer op dit artikel