nieuws

NVA boos over conclusies CPB in hypotheekrapport

Archief

De NVA vindt dat het Centraal Planbureau (CPB) verkeerde conclusies trekt uit een rapport over verschillen in hypotheekrente tussen de diverse hypotheekverstrekkers. Die verschillen kunnen vooral bij levensverzekeraars flink oplopen doordat klanten te weinig informatie krijgen om een goede vergelijking te maken. Het intermediair denkt veel meer aan het opstrijken van hoge provisies, zo concludeert het CPB.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek naar verschillen in hypotheekrentetarieven in de periode 1996-2001. Het maximale verschil tussen hypotheekverstrekkers onderling bedraagt bij een rentevaste periode van tien jaar gemiddeld één procentpunt. Het renteverschil tussen levensverzekeraars onderling blijkt tweemaal zo groot te zijn als tussen banken: de hoogste gemiddelde rente was bij de verzekeraars 1,28% hoger dan de laagste. Bij banken was dat verschil 0,6%. Wel is de laagste rente bij een levensverzekeraar lager dan de laagste rente bij een bank.
“Het lijkt erop dat de hypotheekmarkt nogal ondoorzichtig is”, zo stelt het CPB. “Voor consumenten is het moeilijk om offertes goed te vergelijken omdat zij niet over alle benodigde informatie beschikken.” Vooral bij levensverzekeraars is het volgens het CPB moeilijk om informatie te krijgen. “Uiteenlopend gebruik van verkoopkanalen kan hiervan de oorzaak zijn. Waar banken hypotheken vooral via de eigen distributiekanalen verkopen, maken levensverzekeraars veelal gebruik van tussenpersonen. Hoewel tussenpersonen in theorie consumenten kunnen helpen om de verschillen tussen aanbieders te doorgronden, blijkt dit in de praktijk niet altijd op te gaan. Tussenpersonen hebben vaak zelf belang bij het verstrekken van een bepaalde hypotheek door de aan hen verstrekte bonussen van hypotheekverstrekkers. Hierdoor krijgen aanvragers niet altijd de juiste informatie om de meest gunstige hypotheek te kiezen.”
Weinig herkenbaar
Die verklaring voor de grote verschillen in rentetarieven is de NVA in het verkeerde keelgat gesloten. “Het onderzoek suggereert dat tussenpersonen hun cliënten niet altijd de juiste informatie verstrekken, omdat zij zelf belang zouden hebben bij een contract dat hen de hoogste provisie oplevert. Andermaal wordt de suggestie gewekt dat tussenpersonen het belang van hun klant ondergeschikt maken aan hun eigen belang. De NVA herkent zich daar niet in”, zo reageert directeur Niels Mourits.
Mourits verwijst naar de kwaliteitseisen en de gedragsregels voor de omgang met de klant. “Daarom vinden wij de suggestie van de onderzoekers over het eigen belang van de bemiddelaar weinig herkenbaar. Onze conclusie is dat heel veel intermediairs uitstekend werk verrichten tot grote tevredenheid van hun klanten. Dat er onder de vele duizenden intermediairs ook mindere kwaliteit wordt geleverd, kan niet worden ontkend, maar rechtvaardigt niet een beeld van de tussenpersoon die vooral aan zijn eigen belang denkt. En tegen dat beeld verzet de NVA zich dan ook nadrukkelijk.”

Reageer op dit artikel