nieuws

NVA beschuldigt verzekeraars van oneerlijke concurrentie

Archief

Verzekeraars die zowel via tussenpersonen als rechtstreeks hun verzekeringsproducten op de markt brengen, maken zich vaak schuldig aan oneerlijke concurrentie. Deze kritiek uitte NVA-voorzitter Dick de Bruin op de algemene ledenvergadering van de standsorganisatie in Amersfoort.

In zijn openingstoespraak tot de ledenvergadering benadrukte de Bruin dat multi-channelverzekeraars met hun verkoopkanalen (direct-writing, bankkantoren en intermediair) “strikt gescheiden” en “transparanter” moeten gaan opereren. “Wij maken ons ongerust over signalen van onze leden dat hun offertes zouden worden misbruikt door andere distributeurs”, zei de Bruin. Hij liet weten dat op het NVA-bureau met enige regelmaat klachten van de aangesloten kantoren binnenkomen dat offerte- en contractgegevens van hun cliënten van het intermediaire in het directe kanaal terechtkomen. Vooral in geval van collectiviteiten en grotere pensioencontracten zou daarvan sprake zijn. “Wij vinden dat dit niet kan en mag en zullen in voorkomende gevallen de maatschappijen hierop aanspreken”, benadrukte De Bruin.
Acceptatie
De NVA-voorzitter constateerde dat verzekeraars de dienst uitmaken in het spel van vraag en aanbod, maar hun maatschappelijke rol nog wel eens vergeten. Als oorzaken verwees De Bruin naar de beperkte(re) capaciteit en de matige resultaten bij verzekeraars in de afgelopen jaren. In sommige gevallen leidt de terughoudende acceptatie zelfs tot onverzekerbaarheid van risico’s. Dat kan volgens hem niet. “Ik denk dat het noodzakelijk is om te komen tot een herstel van het evenwicht. Ik zie juist kansen om rendement te maken, omdat er over preventievoorwaarden best gesproken kan worden.”
Als waarschuwing aan het adres van verzekeraars benadrukte De Bruin dat het voor het intermediair onmogelijk is om jaarlijks voor dezelfde post “substantiële premieverhoging” te vragen. Verder riep hij verzekeraars op onvoorwaardelijk mee te werken aan het oversluiten van posten indien zij kiezen voor een samenwerking met een beperkt(er) aantal tussenpersonen.
Kleine intermediair
Gestoord had De Bruin zich aan berichten in de media dat NVA en NBVA in het overlegcircuit met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het niveau zo hoog willen leggen, dat kleine assurantiekantoren geen bestaansrecht meer zouden hebben. “Niets is echter minder waar. De NVA kent onder haar leden vele uitstekende kleine kantoren en daarom hebben wij open oog voor die doelgroep.”
Volgens De Bruin onderkent de NVA de belangrijke maatschappelijke functie van deze assurantiekantoren. “Wel blijven wij vinden dat ook door die kantoren kwalitatief goed gepresteerd moet worden. In het belang van de klant en daarmee in het belang van het imago van de bedrijfstak.” Hij riep het niet-georganiseerde intermediair op zich – met het oog op de komst van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) – aan te sluiten bij een van beide standsorganisaties. Voor de leden zal de NVA een WFD-site toevoegen aan het NVA-net met reacties van de leden en antwoorden op veel gestelde vragen.
Subsidie
De kritiek op NVA en NBVA dat zij de overheidssubsidie van e 600.000 voor het opscholen van vakkennis bij assurantiekantoren gekoppeld zouden hebben aan de ontwikkeling van een WFD-opleiding wees De Bruin van de hand. “Een oneerlijke concurrentievoorsprong voor de brancheorganisaties is niet aan de orde. Het project is geenszins ingesteld vanwege de WFD, maar houdt nu uiteraard rekening met de deskundigheidseisen van de WFD.”
Het project is volgens De Bruin gericht op nieuwe manieren van kennisoverdracht, waarbij wordt uitgegaan van een zeer praktijkgerichte benadering. “De gedachte is de leerinspanning zo veel mogelijk buiten de dagelijkse werkuren te leggen. Met moderne media kan ’s avonds en in het weekend worden gestudeerd.” Binnenkort verwacht De Bruin over de invulling van het project meer te kunnen berichten.
Dick de Bruin: “Offertes van onze leden zouden worden misbruikt door andere distributeurs.”

Reageer op dit artikel