nieuws

Numerando ook actief in uitbesteding en opleidingen

Archief

Numerando, vijf jaar geleden gestart als bedrijf voor opleiding en detachering van actuarieel personeel, is inmiddels uitgegroeid tot een duizendpoot in arbeidsmarktbemiddeling. Eén van de laatste nieuw gestarte activiteiten is het wegwerken van achterstanden bij verzekeraars. Verder start Numerando na de zomer met een door het ministerie van onderwijs erkende hbo-opleiding voor relatiebeheerder en financieel adviseur.

“We zijn arbeidsmarktbemiddelaar, maar doen eigenlijk alles wat met arbeid te maken heeft”, zegt Leon Verhaar, die samen met Lex Versteeg en Aad Groen de directie vormt. De laatste jaren heeft Numerando zich op twee fronten ontwikkeld: er zijn nieuwe bedrijfsonderdelen opgezet en nieuwe initiatieven gestart. “We worden altijd omschreven als detacheringsbedrijf, maar we zijn al twee jaar veel meer dan dat”, zegt Verhaar. De uitbreiding van de activiteiten brengt ook groei met zich mee: de omzet vorig jaar beliep e 8,5 mln, tegen e 4,9 mln in 2001.
Numerando telt circa negentig medewerkers en zes bedrijfsonderdelen. “De rode draad is dat we puur bezig zijn met arbeidsbemiddeling. Het maakt niet uit wat je als verzekeraar zoekt, alle factoren zijn bij ons vertegenwoordigd. We streven naar een ‘partnership’ met financiële partijen.”
Detachering
Voor detachering heeft Numerando een aantal pensioenspecialisten in vaste dienst. “Alle specialisten hebben ervaring in de verzekeringswereld en kunnen de problematiek van de klant goed inschatten. De bedrijfscultuur speelt daarbij ook een rol; je moet de juiste persoon kunnen inschakelen. Dat vereist weer dat we veel contact hebben met de opdrachtgevers”, aldus Groen. De specialisten hebben bij Numerando geen concurrentiebeding. “Toch is het verloop bij ons heel laag”, aldus Versteeg. Verder wordt bemiddeld bij het inzetten van freelancers. “In dit bedrijfsonderdeel zijn de onderdelen Actfree (actuarieel) en Synum (overige medewerkers) samengebracht. Per dag zijn er zo’n veertig tot zestig freelancers bij verzekeraars werkzaam via Numerando Bemiddeling Freelancers.”
Werving en selectie
Sinds twee jaar is Numerando ook actief in werving en selectie. “Wij bemiddelen in vaste banen; wij kunnen mensen leveren voor alle voorkomende functies in de branche. Daarbij werken we met een salarisonafhankelijke fee. Wij zijn daardoor een goede partner voor verzekeraars, omdat we geen belang hebben bij een hoger salaris.” De opdrachtgever heeft de mogelijkheid de fee gefaseerd te betalen in maximaal drie jaar, ook als de medewerker er bijvoorbeeld na drie maanden al mee stopt. “Dan stopt de fee ook. Dat systeem is één van de belangrijke succesfactoren”, zegt Verhaar. Op wervings- en selectiegebied draait ook de site www.verzekeringsbanen.nl, die volgens Verhaar ruim drieduizend unieke bezoekers per maand trekt.
Opleidingen
Numerando heeft een eigen opleidingsinstituut dat drie soorten opleidingen en trainingen verzorgt. “Ten eerste bieden wij een officieel erkende hbo-opleiding. Op dit moment kunnen bij ons opleidingen worden gevolgd voor relatiebeheerder en financieel adviseur.”, zegt Groen. De opleidingen, die door de hbo Deventer zijn getoetst, worden zo veel mogelijk online gegeven. “Wij houden rekening met de kennis die iemand heeft. Het principe is dat iemand makkelijk kan leren en niet van Groningen naar Utrecht moet om een cursus te volgen”, aldus Groen.
Via internet wordt een opleiding aangeboden waarbij de deelnemers in een virtuele klas zitten. Daarmee wordt proefgedraaid onder het eigen personeel. “Vanaf half september gaan we cursussen landelijk aanbieden. Men logt op vaste tijden in op internet, waarbij de docent de regie houdt. Bij de meeste bedrijven is e-learning het op internet zetten van een boek en een verhaal op een filmpje. Dat is niet interactief en verkleint de kans op een goed resultaat. Bij ons worden de lessen opgenomen, zodat cursisten een gemiste les alsnog kunnen volgen. We werken met eigen materiaal dat veel meer op de praktijk is gericht. Er wordt ook bijgehouden of de cursist de cursus volgt. Van ‘vrijheid blijheid’ is geen sprake”, aldus Groen.
Numerando levert verder maatwerkopleidingen. “We kijken bij de verzekeraar wat de functie inhoudt en bieden dan alleen die zaken aan die relevant zijn.” Zo is samen met actuarissen voor verzekeraars een praktijkgerichte opleiding op het gebied van jaarwerk voor relatiebeheerders ontwikkeld. Voor andere maatschappijen leidt Numerando nieuwe medewerkers op.
Tot slot gaat Numerando op korte termijn opleidingen Pensioenpraktijk en Assurantie B aanbieden, waarbij een gegarandeerd slagingspercentage wordt afgesproken. Daarvoor wordt de site www.verzekeringsopleiding.nl in de lucht gebracht.
Werkvoorraden
Een van de snelst groeiende bedrijfsonderdelen is PreNumerando, dat zich richt op het aanpakken van werkvoorraden bij verzekeraars. “Er wordt vaak een uitzendbureau ingeschakeld voor het wegwerken van administratieve achterstanden”, zegt Verhaar. “Het nadeel daarvan is, dat een uitzendkracht vaak beperkte of helemaal geen verzekeringskennis heeft en dat de continuïteit niet gewaarborgd is. Wij hebben inmiddels ruim dertig mensen met een afgeronde mbo 4- of havo-opleiding.” Deze medewerkers worden voor vier dagen gedetacheerd en volgen één dag in de week de hbo-opleiding tot relatiebeheerder van Numerando.
“Van alle detacheringsmedewerkers die we kunnen bemiddelen, is 98% continu aan het werk”, aldus Versteeg. “Wij kunnen de vraag vanuit de markt steeds ad hoc benaderen. Wij kunnen zowel de ‘handjes’ leveren als de specialist. Op die manier kun je de zaak projectmatig aanpakken. Doordat wij op meerdere niveaus werken, kunnen wij ieder project volledig zelf uitvoeren zonder dat we afhankelijk zijn van andere partijen.”
Uitbesteding
Relatief nieuw zijn de uitbestedingsactiviteiten van Numerando. “Eigenlijk deden we al aan outsourcing, maar dan op locatie. Bij verzekeraars is steeds meer kostenbewustzijn, dus wordt er gesneden in personeel. Vaak wordt personeel aangenomen op piekniveau: het aantal mensen dat je in drukke tijden nodig hebt, is maatgevend. Daardoor heeft een verzekeraar vaak te veel mensen werken. Wanneer een verzekeraar personeel aanneemt op dalniveau, kunnen in piektijden mensen worden ingehuurd of kan worden gekozen voor uitbesteding”, aldus Versteeg.
De tweede stap is het opvangen van pieken met eigen detacherings- of freelanceteams. “Als je al op locatie de backoffice doet, kun je je de vraag stellen of dat niet ook op een andere locatie kan”, zegt Versteeg. “We praten daarover met een aantal partijen, waarbij de inzet is dat we werken in het systeem van de klant.” Het bouwen van een eigen systeem waarin voor verschillende partijen gewerkt kan worden, is nu nog niet aan de orde. “De conversie van gegevens naar een ander systeem betekent vaak een grote belasting voor de verzekeraar. Vandaar dat wij in eerste instantie werken in het systeem van de klant”, aldus Versteeg.
De directie van Numerando, vlnr: Leon Verhaar, Lex Versteeg en Aad Groen.

Reageer op dit artikel