nieuws

NRL: gratis berekening van contante waarde letselschade

Archief

Het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL) biedt sinds kort aan de letselschadebranche de mogelijkheid om gratis de contante waarde en de belastingschade van personenschadeclaims te laten uitrekenen. Ook tussenpersonen kunnen voor hun cliënten van deze service gebruikmaken.

De contante waarde van een personenschadeclaim is de afkoopsom van een jaarlijks terugkerende netto schadepost. Zoals in het geval van de 31-jarige Elisabeth die door blijvend letsel tengevolge van een verkeersongeval niet meer alle huishoudelijke werkzaamheden zelf kon uitvoeren. De verzekeraar kende haar een vergoeding toe van e 1.500 per jaar tot haar zeventigste in 2042 voor de kosten van een huishoudelijke hulp. Met de betaling van het berekende kapitaal kan de verzekeraar in één keer deze jarenlange betalingsverplichting voldoen.
De bepaling van de contante waarde is een actuariële berekening waarbij verdiscontering van inflatie, rendement en sterftekansen resulteren in een kapitaal. Er wordt dus uitgegaan van de veronderstelling dat dit kapitaal elk jaar (na vermindering met die e 1.500) rendement oplevert, bijvoorbeeld op de bank. De contante waarde in het geval van Elisabeth bedroeg e 34.360 waarbij voor de lange termijn werd uitgegaan van een gemiddeld rendement van 6% en een inflatie van 3%. Voor de berekening maakt het NRL gebruik van de landelijk geaccepteerde Audalet-software van ABZ.
Belastingschade
De toegevoegde waarde van deze NRL-service boven de in de praktijk gebruikte ‘schijven’ met tabellen schuilt in de rekenkundige flexibiliteit. Daardoor zijn jaarlijks wisselende schadebedragen geen probleem meer. Ook kan nu voortaan de zogenaamde belastingschade worden berekend. Daarbij gaat het om de vergoeding van de inkomstenbelasting die betaald moet worden over dat jaarlijks te behalen rendement. Afhankelijk van de concrete situatie van het slachtoffer zijn verschillende vermogensvrijstellingen van toepassing, die de hoogte van de belastingschade beïnvloeden. Gemakkelijk is bovendien dat men het NRL kan bellen voor gratis advies.
Praktisch voordeel van de ‘schijven’ is evenwel dat men ze tijdens de onderhandelingen bij de hand heeft. Het NRL heeft dit opgelost door de contante-waardeservice als snelservice aan te bieden. Men kan de gegevens naar het NRL faxen of doorbellen. Het NRL faxt of belt de uitkomsten direct terug. In het geval van Elisabeth bedroeg de belastingschade e 7.363, bovenop de berekende contante waarde.
Intermediair
Ook tussenpersonen kunnen van de service gebruik maken, bijvoorbeeld om een cliënt een indruk te kunnen geven van de hoogte van de afkoopsom die hoort bij een jaarlijks terugkerende schadepost. De voor een aanvraag benodigde gegevens staan op het formulier Contante Waarde Berekening (CWB). Geïnteresseerden kunnen dat downloaden van www.nrl.nl of de geplastificeerde kaart gratis aanvragen bij het NRL (tel. 070-360.33.53).
De berekening van de contante waarde van netto schadebedragen is relatief eenvoudig. Dit geldt echter niet voor de letsel- en overlijdensschadeberekening zelf. Die zijn om velerlei redenen al gauw complex. Dat blijkt ook uit de gedetailleerdheid van de NRL-checklist 107 BW en 108 BW, die op de achterzijde van het formulier CWB staat afgedrukt.

Reageer op dit artikel