nieuws

Nouwen neemt geen blad voor de blad

Archief

Allereerst mijn gelukwensen aan het 25-jarige AssurantieMagazine (AM), op zich nog een jonge leeftijd en bepaald niet aan pensioen toe, integendeel! De verzekeringsbranche heeft zich ten opzichte van de oprichtingsdatum van AssurantieMagazine op 25 januari 1979 stormachtig ontwikkeld en staat momenteel in een geheel andere schijnwerper dan in 1979, en heeft zelfs zorgen die we toen niet hadden vermoed: de sterk verminderde koers van aandelen, minder vertrouwen in beleggen, lage rentestand, terrorismerisico, enzovoorts.

Ik herinner me de start van AssurantieMagazine als dochter van een grote uitgever goed. In die jaren was ik als voorzitter van de voorlichtingscommissie van de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars vaak in contact met de pers, die verzekeraars aanviel op het punt dat zij ‘maar’ een ingecalculeerde rente in levensverzekeringen had van 4%, dat hun winstdeling te laag was en dat sparen via levensverzekeraars toch maar een dure zaak was.
We vochten voor meer aandacht voor de pensioenen, ook in het vrije beroep en als gezamenlijke levensverzekeraars voerden we met behulp van de verzekeringsvakpers actie om de pensioengedachte meer centraal te stellen dan het begrip sparen. We pleitten toen voor meer eindsalarissystemen in de pensioenregelingen, terwijl die nu worden teruggedraaid naar gemiddeld salarissystemen.
Het was dus van belang om direct een wit voetje bij het AssurantieMagazine te halen en zo klopte ik meteen aan in de Jan van Nassaustraat 15 om een eerste bezoek te brengen aan dit nieuwe verzekeringstijdschrift. Ik trof er Piet Biemans, Richard Vroom en Annelies Kok, jonge mensen van 42, 31 en 26 jaar. Zij hadden moed en dorsten het aan, nadat zij in juli 1978 een eerste nulnummer hadden gelanceerd.
We deden er alles aan om de verzekeringspers – maar ook de algemene pers – begrip bij te brengen over het verzekeringsbedrijf en we nodigden de hoofdredacteuren van de bladen, waaronder het AM, uit om in Lage Vuursche een sessie met ons te hebben, waarbij wij de rollen omdraaiden: de journalisten op de directiestoel en wij op de journalistenstoel.
Nu is het AssurantieMagazine groot geworden en veel gelezen. Die kleine ruimte aan de Jan van Nassaustraat zal ik nooit vergeten. De pioniers van toen die er nu nog zijn, hebben gelijk gekregen: goede journalistiek is een mooi vak en de verzekeringsbranche had en heeft dat hard nodig. Nogmaals proficiat!
mr. Paul Nouwen v/h directeur Nationale-Nederlanden Levensverzekeringmaatschappij en voorzitter van de voorlichtingscommissie van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel