nieuws

Notaris kan nu kiezen voor digitale hypotheekcommunicatie

Archief

De praktijkproef van het project Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) is positief uitgevallen en daarom worden alle notariskantoren benaderd om met dit systeem te gaan werken.

ECH is een initiatief van de Notariële Broederschap en Rabobank Nederland om alle communicatie rondom vestigen en aflossen van hypotheken via elektronisch berichtenverkeer te laten verlopen. Inmiddels hebben alle notariskantoren een starterspakket ontvangen waarmee de kantoren met ECH kunnen gaan werken. Gebruikers van ECH zijn enerzijds de notarissen, klerken en overige medewerkers op een notariskantoor en anderzijds de medewerkers van de hypothecair financier. Zij wisselen onderling hypotheekgegevens uit.
Stichting
De Stichting ECH beheert de programmatuur beheert en sluit met de notariskantoren en hypothecaire financiers overeenkomsten voor het gebruik. Met de inhoud van de uit te wisselen berichten heeft de stichting ECH geen bemoeienis. De stichting beheert wel het geheel aan afspraken rond het gebruik van de ECH-programmatuur.
Alle bekende leveranciers van notariële softwarepakketten zijn inmiddels op de hoogte van de technische werking en randvoorwaarden van ECH. Er zijn afspraken gemaakt met leveranciers van notariële software om de applicaties te koppelen.
Rabobank
Het is de bedoeling dat ECH marktbreed gebruikt gaat worden. De eerste partij die zich aan een integraal gebruik van ECH heeft gebonden, is de Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Alle berichtenverkeer rond hypotheken die worden afgewikkeld via het Service Centrum Hypotheken (SCH) in Eindhoven – dat zijn er ongeveer 25.000 per kwartaal – gaat in de toekomst met gebruik van ECH. Inmiddels is ook een aantal andere maatschappijen begonnen de administratieve systemen aan ECH aan te passen. @PLT = Informatie over ECH is te vinden op de website www.ech.nl.

Reageer op dit artikel