nieuws

Noordhollandsche: meer premie en winst

Archief

De Noorhollandsche van 1816 heeft vorig jaar een omzet behaald van e 49,5 (47,3) mln. Het brutopremie-inkomen groeide naar e 42,9 (41,1) mln ondanks beëindiging van agentschappen.

De bescheiden premiegroei wijt de Noordhollandsche onder meer aan het afstoten van “weinig toekomst perspectief biedende of onrendabele agentschappen”, waaronder die van de Rabobanken (e 3,8 mln). De premiegroei kwam het afgelopen boekjaar vooral uit de Combipolis.
De brutowinst van de schadeverzekeraar steeg met 8% naar e 7,8 (7,2) mln. Het resultaat na belastingen beliep e 5,1 (4,7) mln. Het eigen vermogen nam toe tot e 78,6 mln.
Overige resultaten
Het premie-inkomen bij Brand bleef vrijwel gelijk e 15,7 (15,7). Ook de brutoschadelast bleef vrijwel gelijk. De verzekeraar kreeg vorig jaar geen grote schades voor zijn kiezen. Het technische resultaat Brand steeg dan ook naar e 2,0 (0,2) mln.
Het totale premie-inkomen motorrijtuigen steeg naar e 20,8 (19,4) mln. Het technisch resultaat daalde naar e 1,1 (1,6) mln. Het premie-inkomen varia steeg naar e 6,4 (6,0) mln; technische resultaat daalde naar e 0,5 (1,4) mln. Het totale technisch resultaat van alle onderdelen kwam uit op e 3,6 (3,3).
Trots
De schadeverzekeraar maakt in zijn jaarverslag trots melding van de uitkomsten van het Nipo-onderzoek 2001 onder tussenpersonen naar het presteren van maatschappijen in opdracht van DAK, NBVA en NVA.
De Noordhollandsche kwam namelijk als beste maatschappij naar voren op de onderdelen commerciële samenwerking, administratieve organisatie en elektronische uitwisseling. De maatschappij eindigde op een tweede plaats ten aanzien van het productbeleid en op een derde plaats voor wat betreft verzekeringstechnische kennis.
Noordhollandsche 2001 2000 (in e 1 mln) brutopremie 42,9 41,1 w.v. brand 15,7 15,7 motorrijtuigen 20,8 19,4 varia 6,4 6,0 technisch resultaat 3,6 3,2 w.v. brand 2,0 0,2 motorrijtuigen 1,1 1,6 varia 0,5 1,4 medewerkers 78 80

Reageer op dit artikel