nieuws

Nog steeds geen cao ziekenfondsen

Archief

De ziekenfondsen en vakorganisaties zijn nog niets opgeschoten bij hun cao-onderhandelingen.

De pensioenpremies vormen het struikelblok bij de onderhandelingen over de cao voor zorgverzekeraars 2003-2004, die uitsluitend betrekking heeft op ziekenfondsen. Tijdens de laatste onderhandelingen (19 september) hebben de ziekenfondsen opnieuw voorgesteld de werknemersbijdrage voor de pensioenpremie met 1% te verhogen. Zij wijzen er op, dat de stijging van 20% van de afgelopen jaren geheel voor hun rekening is gekomen. De vakorganisaties vinden dit onbespreekbaar ondanks het aanbod van de ziekenfondsen om hiervoor vrijgekomen premiespaargelden te gebruiken. De vakorganisaties stellen dat de bal nu bij de ziekenfondsen ligt. Zij hebben hun achterbannen meegedeeld, dat de ziekenfondsen voortdurend op hun toezeggingen terugkomen.
De nieuwe cao heeft een looptijd van veertien maanden – van 1 juli 2003 tot 1 oktober 2004 – en is van toepassing op circa 13.000 werknemers.

Reageer op dit artikel