nieuws

Nog geen zicht op NMa-rapport over machtsconcentratie in verzekeringen

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht eind dit jaar “nadere mededelingen te kunnen doen” over het onderzoek naar machtsconcentraties in de verzekeringsbranche. Dit stelt minister Brinkhorst (Economische Zaken) in zijn beantwoording van schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Crone (PvdA).

Crone had de vragen gesteld naar aanleiding van een publicatie in het Algemeen Dagblad over het besloten periodieke overleg van zes grote verzekeringsconcerns. Brinkhorst stelt, dat hij op basis van de informatie uit het krantenbericht niet kan beoordelen of er sprake is van een beperking van de mededinging.
De minister wijst vervolgens naar de specifieke aandacht die de NMa dit jaar aan de financiële sector schenkt. “Daarnaast is de NMa ook bezig met een structurele monitoring van de financiële sector -Monitor Financiële Sector of MFS- met het doel de markt in kaart te brengen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.”
Notulen
Op de vraag of Brinkhorst danwel de NMa kennis heeft genomen van de notulen van het beraad van de grote maatschappijen, reageert de minister dat hij hier zelf geen kennis van heeft genomen. Over de NMa zegt hij: “De NMa is als toezichthouder op de mededingingswet bevoegd het nodige bewijsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden te verzamelen. Het is echter niet in het belang van het lopend onderzoek van de NMa om nu mededelingen aan derden te doen over de stand van zaken en de vraag welk materiaal de NMa betrekt bij haar oordeelsvorming”.

Reageer op dit artikel