nieuws

Nog geen nieuwe cao voor CED

Archief

Expertisebedrijf CED heeft nog geen akkoord kunnen sluiten met de bonden over een nieuwe cao voor de 600 medewerkers. Binnenkort wordt verder onderhandeld over de hoogte van een eenmalige uitkering en het in stand houden van de overurentoeslag.

De vakbonden FNV Bondgenoten en De Unie probeerden op 5 december middels een actie de bestuurders van CED te bewegen meer oor te hebben voor de wensen van de werknemers. De cao-onderhandelingen waren vastgelopen, omdat van werkgeverszijde een reeks wijzigingsvoorstellen was gedaan die in het nadeel was van de werknemers. Daartegenover stonden twee jaarlijkse éénmalige uitkeringen van respectievelijk 0,5% en 1% van het brutojaarloon.
In het laatste cao-overleg, op 10 december, zijn beide partijen elkaar op een aantal punten genaderd. Zo worden de vorig jaar eenzijdig afgeschafte premiespaarregeling en de feestdagentoeslag min of meer in ere hersteld. “Het premiesparen lijkt terug te komen in de vorm van een spaarmodule voor het pensioen, inclusief een werkgeversbijdrage, waaraan medewerkers tussen de 25 en 65 jaar kunnen meedoen. Dat is dus eigenlijk een verkapte pensioenpremie”, zegt Wim de Ruijter (FNV). “We moeten alleen nog bekijken hoe we dan de niet-gerealiseerde spaargelden van 2003 terugkrijgen. Dan gaat het toch om zo’n e 160.000.” Een andere gevoelige maatregel van CED was het terugdraaien van de leeftijds-adv. Die maatregel gaat niet door, is afgesproken.
Strijdpunten
De cao-besprekingen kennen nu nog twee belangrijke strijdpunten: het afschaffen van de overurentoeslag en de hoogte van de éénmalige uitkering. Op het laatste punt is CED de bonden iets tegemoet gekomen. “De werkgever stelt nu voor om een tweejarige cao te sluiten met tweemaal een eenmalige uitkering van 1,25% van het brutoloon. Wij willen twee maal 2,75%, dus daar zit nog anderhalf procent verschil in”, zegt De Ruijter. “Bovendien vinden wij het beter om, gelet op de economische situatie, een eenjarige cao te sluiten. Wordt het toch een tweejarige cao, dan moet daarin de ruimte zitten om voor volgend jaar volwaardig over een loonstijging kunnen onderhandelen.”
De actie van 5 december heeft volgends De Ruijter een positief effect gehad op de onderhandelingen. “De werkgever heeft erkend buiten haar mandaat te zijn gegaan met het afschaffen van de premiespaarregeling. De werknemers hebben met de actie een uitstekend signaal afgegeven. Het heeft naar alle kanten positief gewerkt.”
De vertegenwoordigers van de vakbonden hebben gisteren overlegd met de kaderleden; binnenkort wordt een nieuwe afspraak met CED gepland.

Reageer op dit artikel