nieuws

Nog geen maatregelen tegen hypotheek zonder loonstrookje

Archief

De AFM gaat als de WFD van kracht is geworden mogelijk maatregelen nemen tegen geldverstrekkers die hypotheken sluiten zonder naar inkomensgegevens te kijken. Voor die tijd ziet de toezichthouder geen reden om in te grijpen.

Een hypotheek verstrekken zonder inkomensbescheiden op te vragen, is nu toegestaan. Wel heeft het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) zijn leden al opgeroepen deze vorm van geldverstrekking niet toe te passen, omdat het niet opvragen van een loonstrookje in strijd is met de geest van de gedragscode van het CHF. GMAC en ELQ, die beide zogeheten self-certified hypotheken verkopen, lijken overigens niet onder de indruk en zeggen hun zorgplicht wel degelijk serieus te nemen.
Onder de WFD ligt de zorgplicht wat betreft het opvragen van inkomensbescheiden expliciet bij de geldgever zelf. Toezichthouder AFM overweegt daarom zodra de nieuwe regelgeving van toepassing is, op te gaan treden tegen hypotheekverstrekkers die dat aan de tussenpersoon overlaten. Welke maatregelen er dan genomen gaan worden, is niet helemaal duidelijk. “Het gaat dan om waarschuwingen, aanwijzingen en boetes, zoals ook voor andere overtredingen van de WFD gaan gelden”, zegt woordvoerder Berber Kroon van de AFM. De toezichthouder ziet geen reden om onder de huidige regelgeving al met maatregelen te komen.

Reageer op dit artikel