nieuws

Nog amper online aanvragen levenpolis

Archief

Consumenten gebruiken internet niet om een offerte voor een levensverzekering aan te vragen. Internet is hiervoor wel een belangrijke informatiebron. Dit blijkt uit onderzoek van TNS Nipo onder duizend huishoudens die recentelijk een offerte hebben aangevraagd.

In de oriëntatiefase zoekt men vaak eerst informatie via internet, voordat contact wordt gezocht met een assurantiekantoor, bank of verzekeringsmaatschappij. Het daadwerkelijk aanvragen van een offerte voor een levensverzekering gebeurt nog nauwelijks via internet.
Zoekmachines (36%) en sites van banken en verzekeraars (22%) blijken het belangrijkste startpunt te zijn bij de oriëntatie. Telefonisch of persoonlijk contact met een financieel adviseur (37%), huisbank (28%) of verzekeringsmaatschappij (17%) zijn andere belangrijke kanalen.
Internet als distributiekanaal speelt een marginale rol: slechts één procent heeft de offerte via internet aangevraagd. Twee op de vijf (38%) consumenten die zich oriënteren op het gebied van levensverzekeringen vragen offertes direct aan bij de verzekeringsmaatschappij. Drie op de tien (31%) vragen de offerte aan bij een assurantiekantoor en 17% doet hetzelfde via een bank.
Conversie
TNS Nipo heeft tijdens het onderzoek tevens gemeten in hoeverre offertes daadwerkelijk zijn omgezet in verzekeringen. Het blijkt dat van de aangevraagde offertes bij direct-writers 16% is omgezet in een verzekering. Banken en verzekeraars scoren beduidend hoger met respectievelijk 29% en 34%.
De prijs wordt het meest genoemd als reden om te kiezen voor een bepaalde offerte. Ook het feit dat meerdere verzekeringen onder één dak worden gebracht bij de betreffende aanbieder, wordt vaak als reden genoemd.

Reageer op dit artikel