nieuws

NN wil opheffing van transportverzekeraar VIB

Archief

Nationale-Nederlanden, grootaandeelhouder van de Verzekeringsgroep voor Internationaal Beroepsgoederenvervoer (VIB), wil zo snel mogelijk komen tot opheffing van deze sluimerende schadeverzekeraar. Daartoe heeft NN de onderhandelingen geopend met de overige deelnemende verzekeraars.

De gespecialiseerde transportverzekeraar VIB verkeert de laatste tien jaar in run-off: premies worden niet meer geïncasseerd en alle activiteiten richten zich op de afwikkeling van langlopende schadedossiers. Vorig jaar liep het aantal openstaande schadedossiers terug tot 30 (34).
Volgens directeur Freek Wansink van Nationale-Nederlanden Schade, grootaandeelhouder (44%) en tevens administrateur van de VIB, staan voor dit jaar nog twintig complexe, in het buitenland lopende dossiers open. “Een deel daarvan loopt al drie jaar of langer”, zegt Wansink.
Voor deze schadeafwikkeling moet een bestuursstructuur in de lucht worden gehouden, waarin negen verzekeraars participeren, waaronder ook Delta Lloyd (21,5%), Fortis (19,5%) en Interpolis (9%). Volgens Wansink leidt dit – gelet op het bescheiden aantal openstaande schadedossiers – tot een onevenredige zware administratieve belasting en kostenverspilling.
Hij ontkent dat er sprake zou zijn geweest van een ‘doorstart’ van de transportverzekeraar voor motorrijtuigenrisico’s, zoals de toelichting van de directie op de jaarcijfers van de VIB suggereert. Daarin meldt de directie dat “het jaar 2002 volledig in het teken heeft gestaan van de doorstart van de NV” en dat “in 2003 plannen rond de doorstart verder uitgewerkt en gepresenteerd worden”. Volgens Wansink wordt daarmee het voorstel bedoeld om de activiteiten van de VIB, inclusief de schadereserve van e 2,3 mln, bij een van de deelnemers onder te brengen, zodat de onderneming kan worden opgeheven. “NN wil af van de bestuurlijke rompslomp. Ons voorstel is om de activiteiten in één hand te geven. Dat kan NN zijn, maar ook een van de andere verzekeraars. Zolang de zaak maar tot een goed einde wordt gebracht waardoor de VIB als entiteit kan worden opgegeven”, aldus Wansink.
De VIB boekte vorig jaar een nettoresultaat van e 93 (153) mille.

Reageer op dit artikel